forrige næste
DatoStedNr.Regest
1444. 4. martsRomPaven pålægger biskoppen af Venedig (!), som på vej til Danmark og Norge var standset i Venedig, at fortsætte rejsen og udføre, hvad der var pålagt ham, eftersom pavens hensigter ikke, som det var bleven sagt, var forandrede.
1444. 21. martsRomDen pavelige abbreviator, dr. jur. Bernardus de Zutvelde får ærkedegneembedet og kanonikat og præbende i Trubnitz i Schwerin stift (indtægt 4 mr.) efter proces med præsten Henricus Vos, skønt han fornt har fået provision på kanonikater og præbender i Lund og Lübeck (indtægt 10 mr.)
1444. 27. martsBiskop Henneke af Odense bevidner sakskøbingborgeren Jesse Hugafs skødning af en bod til præstebordet i Skt. Pouls kirke i Sakskøbing.
1444. 4. aprilHaderslev bytingTingsvidne af Haderslev byting. Silvester og Oluf af Simmersted erklærer under ed, at hverken deres tidligere herre, Henning Albertsen, eller hans moder, fru Elisabeth Podebusk, eller nogen anden, har pantsat eller afhændet arvegods i Livland.
1444. 3. juniRomBernardus de Zutvelde får sognekirken i Vogedehagen i Schwerin stift, skønt han forud har kanonikater og præbender i Lund, Lübeck og Schwerin og ærkedegneembedet i Trubnitz (indtægt i alt 16 mark) (cf. nr. 5844)
1444. 17. juniLundNiels Isaksen (Lodehat), ærkedegn i Lund, og Lunds domkapitel tildømmer på stiftssynoden i sagen mellem St. Jørgens hospital i Tommarp og Tommarp kloster ærkebispetienderne i Gladsax og Karlaby til klostret.
1444. 20. juniRomBernardus de Zutvelde, som ved en formfejl i suppliken ikke havde anført, at ærkedegneembedet i Trubnitz havde sjælesorg, får provisionen på embedet (nr. 5844) erklæret gyldig alligevel.
1444. 28. juliFlensborg bytingTingsvidne af Flensborg byting. 24 gamle og ærlige borgere erklærer, at deres afdøde medborger Thomas Jul pantsatte og afhændede meget af sit gods pga. eget behov og ikke pga. overdådig eller uredelig livsførelse af hustruen eller svigermoderen. Disse var ærlige og retskafne kvinder, som selv havde solgt fra af deres gods for at kunne indløse Thomas Juls.
1444. 3. novemberRibe domkirkeHenrik Stangeberg, generalvikar for biskoppen af Ribe, vidimerer ærkebiskop Hans Laxmands brev af 1443. 7. januar.
1444Et afkald mellem Mads Jensen af Hættestrud og Mads Assersen i Lemvig på gården Hættestrud i Heldum sogn.
1444Christen Eskildsen skøder gods i Hostrup sogn til hr. Hans Brun, forstander i Viborg Sankt Hans kloster.
1444Peder Krabbe skøder Viborg Sankt Hans kloster en øde gård i Fabjerg sogn kaldet Brunshussted.
1444Et skøde på ager og eng i Østertoft og Vestertoft.
1444. 1. januar - 1444. 31. decemberRomPaven befaler biskoppen i Ribe at overdrage lundekanniken Trud Has (Due) det kanonikat og præbende i Lund, som efter Hans Laxmands valg til ærkebiskop var tildelt Bernardus de Zutvelde, men som denne nu giver afkald på. Trud Has har i forvejen dekanatet (indtægt 14 mark)
forrige næste