forrige næste
DatoStedNr.Regest
1445. 12. januarRomPaven udsender franciskanermunken Antonius de Troja som nuntius til Danmark, provinsen Sachsen og andre dele af Tyskland for at indsamle penge til at dække de store udgifter, han har haft for at hjælpe Konstantinopel, Ungarn, Cypern og Rhodos mod tyrkerne.
1445. 13. januarRomPaven udsteder pas og anbefalingsskrivelse for Antonius de Troja med nogle andre franciskanere og to verdslige ledsagere. Brevet gælder på ubestemt tid.
1445. 5. februarRoskildeOluf Jensen, roskildebiskoppens official, bevidner, at brødrene Jens Nielsen, borger i Roskilde, og Jakob Nielsen af Lille Havelse, skødede deres mødrene arv til deres morbroder, hr. Evert Jakobsen, kannik i Roskilde, og at de derpå i fællesskab skødede arven til St. Vilhelms alter i Roskilde domkirke og oplod den til dets præst, Hans Tidekesen, for afholdelsen af messer og årtider.
1445. 18. februarBaselBernardus (de la Planche) »kardinalpresbyter af SS. Quatuor Coronati« befaler under »kardinal« Nicolaus (de Tudiscos) fraværelse biskop Antonius (de Roterham) i Bamberg at give kong Christoffer og Dorothea, datter af markgreve Johan af Brandenburg, der er beslægtet i tredje grad tilladelse til at indgå ægteskab. Det anføres som grund, at de nordiske riger stadig angribes af de vantro.
1445. 3. aprilRomPaven befaler abbeden i Øm kloster at bekræfte ridderen Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) til Boller i Aarhus stift som patron for Sønderholm og Frejlev kirker i Viborg stift, da det oprindelige privilegium er gået tabt.
1445. 3. aprilRomPræceptoren og brødrene i Dueholm kloster får bekræftelse på biskop Svend i Børglums gave af Sankt Clemens kirke i Nykøbing på Mors og tilladelse til at indlemme det påbegyndte helligaandshus i Nykøbing under klostret.
1445. 3. aprilRomPaven befaler abbeden i Sorø kloster at give brødrene i Dueholm kloster lov at fuldføre bygningen af helligåndshuset i Nykøbing på Mors og indlemme det under klostret.
1445. 14. aprilRomDueholm kloster får brevet om indlemmelsen af sognekirken i Nykøbing på Mors under klostret udstedt med tilføjelse af kirkens og klostrets årsindtægt.
1445. 14. aprilRomPaven befaler abbeden i Sorø kloster at bekræfte indlemmelsen af sognekirken i Nykøbing på Mors under Dueholm kloster.
1445. 30. aprilRomPaven giver sin udsending til de nordiske riger, Nicolaus Bruckmann, pas og anbefalingsskrivelse, gældende eet år for ham selv og fire ledsagere.
1445. 30. aprilRomPaven udnævner ærkedegnen Christoffer i Uppsala, kantoren Simon i Linköping og Nicolaus Bruckmann, vicedominus i Kammin, til nuntier og kollektorer i Danmark, Sverige og Norge, især for at indsamle peterspenge og skatter til grækernes omvendelse.
1445. 13. juniLåstrup, Rinds herredJens Madsen får et fuldt sognevidne af otte dannemænd om, at den bæk, som løber fra Lillevejle å, har tilhørt ham i fyrre år, og at den bygning, der blev bygget året før, er ulovligt opført. Desuden bliver det slået fast, at biskoppens gård aldrig har ligget nede ved bækken.
1445. 9. juliRådmænd og indbyggere i Ejdersted, Everschop og Utholm erklærer Herdinch og Lüchter for notoriske mordere for mordet på Gybe Tolensen i hans egen gård. Den der skjuler eller hjælper disse eller andre domfældte moredere skal have sit liv og gods forbrudt.
1445Jerslev herredstingTingsvidne af Jerslev herredsting, at Høgstedholm har været i Børglum klosters besiddelse, jf. nr. 14409999036, 14459999024 og 14469999035
1445Lavhævd, at Høgstedholm tilhører Børglum kloster, jf. nr. 14409999036, 14459999023 og 14469999035
1445Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) tildømmer Børglum kloster gods i Hjermitslev og Mejersted, som Morten Nielsens fader og moder gav til klosteret.
1445Tingsvidne, at bebyggelsen på Vrensted mark har været der i atten år.
1445Fru Bodil Gundesdatter (Lange) skøder Heltborggård med mere gods til Vestervig kloster.
1445Et pantebrev på en gård i Hørdum.
1445Morten (Nielsen) Krabbe (af Østergård) skøder Roslev mølle til Viborg Sankt Hans kloster.
1445Fru Else Christensdatter (Vendelbo af Støvring) skøder sit gods i Ejstrup og en gård i Storvorde til Viborg Sankt Hans kloster.
forrige næste