forrige næste
DatoStedNr.Regest
1447. 16. januarRomPaven pålægger den højere gejstlighed at være dominikanerne og franciskanerne behjælpelig i bekæmpelsen af de påny opdukkede vildfarende meninger angående nødvendigheden af skriftemålets aflæggelse for sognepræsten, hvilke magister Johannes de Poliaco i sin tid fremsatte, men senere måtte kalde tilbage.
1447. 9. februarRomPaven stadfæster efter ansøgning fra cistercienserordenen en forordning af 30. april 1418 af Martin 5. om hurtigere eksekution af pavelige buller og ophævelse af en forordning af Urban 6.
1447. 15. februarRomOptegnelse om, at biskop Claus (Wulf) i Slesvig visiterer ved kantoren Johan Wegener i Slesvig.
1447. 7. majRomPaven befaler, efter ansøgning fra Anders Bork, forstander for Helligåndshuset i Ålborg, provsterne i Århus og Børglum at sørge for, at det gods, der uretmæssig er frataget hospitalet, bliver givet tilbage.
1447. 14. juniRomPaven befaler biskoppen i Spoleto, dekanen i København og officialen i Lund at indsætte Jens Brostrup som kannik i Roskilde og sørge for, at han får et større præbende tillige med et embede (dignitas, personatus vel officium) der. Paven har tidligere givet Jens Brostrup ventebrev på et præbende i Lund.
1447. 1. juniPaven tildeler motu proprio kong Karl Knutssons sendebud ved kurien, magister Petrus Mathei fra Dalarne, magister Jacobus Vesman, Ludikinus Abel, Nicolaus Nicolai fra Berkarna (Barkarö), kongens kapellan Franciscus Nicolai, magister Laurentius Water, magister Michael Gamal og Johannes Heruerde hver to kanonikater med ventebreve på to præbender og et eller to beneficier i provinserne Uppsala, Lund og Bremen.
1447. 11. septemberRibe domkirkePeder Jakobsen, official for biskoppen af Ribe, bevidner, at Inge Klements erklærede, at Anders Brok, kannik i Ribe, for seks mark lybsk havde indløst ødegården Brændegård i Stauning sogn, som hendes afdøde mand havde haft i pant af Henneke Piksten, og som sidstnævntes arvinger havde overdraget Anders Brok til fuld ejendom.
1447. 15. decemberRomPaven giver lægmanden Niels Clemensen fra Odense stift og hans hustru Katarina lov til at vælge en skriftefader, som kan give dem plenaraflad én gang foruden i dødsøjeblikket.
1447. 15. decemberRomPaven giver lægmanden Jakob Clemensen fra Odense stift og hans hustru Birgitte samme tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem plenaraflad en gang foruden i dødsøjeblikket.
1447. 15. decemberRomPaven giver biskop Henneke (Torkilsen Ulfeld) i Odense samme tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham plenaraflad en gang foruden i dødsøjeblikket.
1447. 18. decemberRomPaven stadfæster alle de privilegier, der er tilståede Løgum kloster og den dermed forenede Spandet kirke i Ribe stift.
1447. 19. decemberRomPaven giver abbed Åge (Jensen) i Øm kloster lov til at vælge en skriftefader, som kan give ham plenaraflad i hans dødsøjeblik.
1447. 19. decemberRomAbbeden Åge Jensen i Øm kloster får tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give ham aflad én gang foruden ved hans død.
1447. 22. decemberRomPaven giver 7 års aflad til dem, der på kong Knuds helgendag (10. juli) besøger Lund domkirke, og tillader ærkebiskop Tuve Nielsen (Juul) at udvælge fire præster til skriftefædre, der kan give de besøgende aflad i tilfælde, der ikke er forbeholdte pavestolen.
1447. 22. decemberRomÆrkebiskop Tuve Nielsen (Juul) i Lund får bevilget 7 års aflad til dem, der på kong Knuds helgensdag (10. juli) besøger Lund domkirke. Han havde søgt om fornyelse af et afladsbrev af Bonifacius 9. som tilstod Lund domkirke den aflad, der tilkom besøgende i Portiuncula-kirken ved Assisi.
1447Thomas Jensen skøder Vandsted til Børglum kloster.
1447Knud Nielsen og Peder Madsen af Boller, væbnere, skøder Vandsted i Kristi sogn, Vennebjerg herred til Børglum kloster.
1447Jens (Mogensen) Nist af Toftum skøder en gård i Heltborg til Vestervig kloster.
1447Jakob Steenfeld skøder nogle gårde i Tørring sogn til Vestervig kloster.
1447Fru Johanne Lavesdatter, enke efter Mikkel (Nielsen) Kruse, pantsætter en gård i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster.
1447Viborg landstingTingsvidne af Viborg landsting om Peder Krabbes skødning af Fabjerg mølle og en gård i Sønderby til Viborg Sankt Hans kloster.
1447[Skodborg herredsting eller Hardsyssels ting?]Tingsvidne om en mølle i Fabjerg sogn.
1447Fru Edel (Christensdatter Munk af Kovstrup) skøder en gård i Ørum til Viborg Sankt Hans kloster.
forrige næste