Diplomatarium Danicum (2023)

Udgiver:

Redaktion: Markus Hedemann
Digital version: Markus Hedemann, Sebastian Møller Bak, Anders Leegaard Knudsen og Andrea Stengaard (2023)
Studentermedhjælp: Gustav Juhl Mikkelsen
Under medvirken af: Carsten Pape og Niels Grotum Sørensen
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal