Håndskriftbeskrivelse

Det ganske lille håndskrift NkS70R,8o befinder sig på Det Kongelige Bibliotek i København. Det består af fem løse pergamentsblade, der måler ca.13 x 11 cm. Bladene er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v). Dets indhold er:

  • Slutningen af en kongelig forordning fra 1251 i dansk oversættelse blad 1r

  • Harpestrengs kogebog blad 1v-5v

De fem blade er udtaget af et manuskript i Stockholm, C41 på Kungliga Biblioteket. I C41 findes begyndelsen af forordningen fra 1251, der slutter præcis, hvor NkS70R,8o begynder. Blad 1v i det københavnske fragment bærer lægsignaturen X, og det modsvarende IX findes i sidste læg af C41. Skriften er den samme i de to håndskrifter, ligesom den specielle udsmykning af hver sides begyndelseslinje, hvor de høje bogstavers hovedstav er forlænget og prydet med ornamenter og småtegninger, udført med sort og rødt blæk. I øvrigt er udsmykningen sparsom, hovedsagelig røde initialer og røde streger gennem de få store begyndelsesbogstaver. Sprogformen i manuskriptet peger mod en tilblivelse omkring 1350, men nye træk i skriften gør det sandsynligt, at håndskriftet er udfærdiget i de første årtier af 1400-tallet.

Hovedindholdet af C41 er Jyske Lov. Som i talrige andre håndskrifter er lovteksten suppleret med anden juridisk litteratur, her den kongelige forordning. Til reglerne for det lovlydige liv slutter sig så anvisninger på det sunde liv.

I C41 findes forskellige ejernavne, men ingen er identificeret. Endnu i 1770'erne, da den kongelige forordning blev afskrevet for at udgives, var den komplet og kogebogen altså på sin oprindelige plads. Men omkring 1840 kom de fem sidste blade i filologen og historikeren Chr. Molbechs besiddelse, og efter hans død indgik fragmentet i Det Kongelige Bibliotek. I nyere tid er det forsynet med bladtælling. Siden er blad 3 og 4 fejlagtigt blevet ombyttet og forsynet med nye, forkerte bladtal. Studér Middelalder på Nettet bringer teksten i den oprindelige orden.