af Henrik Harpestreng (1300)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Byriær formal af en book thær hetær stenbok gørth af en kunugh af arabia til nero keysær.

| | | Evax konugh af arabie land skrøf til nero keysær hwilkkæ ærlikæ stenæ æræ. oc af therræ dygh hwær særlæst. oc af therræ lyt oc therræ nafn. oc horæ the mughæ hittæs oc hware.

Allæ rættæ stenæ hauæ therræ dygh utæn twiuæl thær bokæn syghær. of the hauæ æi dygh tha æræ the æi rættæ stenæ. num utæn the æræ glaar lytæth oc gøræ them innæn gothæ stenæ lykæ. for swik.

| Bæræs oc æi gothæ stenæ swa sum them hørær oc bokæn biuthær the innæn gull thær gull hørær.oc. the annæt. thær annæt hørær oc the .i. winstræ waghæ. oc the .i. høuræ waghæ thær thær høræ tha hauæ the æi fullælekæ therræ dygh. oc therræ kraft. Thæssæ ær the stenæ oc therræ nafn thær bokæn sæghær aaf.

ændæs fortalæ af stenbok.

Byriæs capitula af stenbok. Capitulum. primum

 • |Ametistus. .i.
 • Adamas. .ii.
 • Achates .iii.
 • Allectorius. iiii.
 • Alabandina. v.
 • Abeston. vi.
 • Absidos. vii
 • Berillus. viii
 • Calcedonius. ix.
 • Crisolitus. x.
 • Crisoprassus. xi.
 • Celidonius xii.
 • Corallus. xiii.
 • Corneolus. xiiii.
 • Carbunculus. xv.
 • Ceraunius. xvi.
 • Cristallus. xvii.
 • Calcofanos. xviii.
 • Cegolites. xix.
 • Crisolectus. xx.
 • Crisopacion. xxi.
 • Cabrates. xxii.
 • Diadocos. xxiii.
 • Dionisia. xxiiii.
 • Demonius. xxv.
 • Echites. xxvi
 • |Eliotropia. xxvii.
 • Epistites. xxviii.
 • Exconcalius. xxix.
 • Elindros. xxx.
 • Gagates. xxxi.
 • Gagatromeus. xxxii.
 • Gerachites. xxxiii.
 • Gelacia. xxxiiii.
 • Gelactida.
 • Iaspis. xxxv.
 • Iacinctus. xxxvi.
 • Ligurius. xxxvii.
 • Liprea. xxxviii.
 • Magnes. xxx ix.
 • Medus. xl.
 • Medus. xl i.
 • Melochites. xl ii.
 • Nicoman. xl iii.
 • Noseth. xl iiii.
 • Orites. xl v.
 • Onix. xl vi.
 • Panites. xl vii.
 • Prasius. xl viii.
 • Panterus. xl ix.
 • Quirin l.
 • Radaim. l i.
 • |Saphirus. lii.
 • Smaragdus. liii.
 • Sardonius. liiii.
 • Sardius. lv.
 • Selenites. lvi.
 • Silinites. lvii.
 • Sedda. lviii
 • Topazius. lix
 • Unio. lx.
 • Yena. lxi.
 • Yris. lxii

ændæs capitula.

Ametistus .i.

Ametistus hetær en ærlyk sten oc hauær røthælyk bla lyt. æns uiolæ. oc rosæ. summæ ær oc bløkær. Thænnæ sten ma grauæs. oc ær .i. mot drukænskap oc han kombær af indiæ land. Han æltær burt ondæ hygælse. | oc giuær goth undærstandælse oc gør man at wakæ.

Adamas .ii.

Adamas. ær en goth steen. oc ær fyræ kyns. En hauær lyt sum cristallæ oc kombær af indiæ land.HanHan ma æi brytæs utæn mæth buckæ bloth. æi mæth iærn. æi mæth eld. oc warthær æi meræ æn en nut. Thæn thær hanum bær wærthær lystugh oc gømæs fran ondæ drømæ. oc han wæriær hanum for etær. oc minskær sænnæ oc strith oc ær goth for giæld. oc forwindær| .u. winæ. Han skal .i. sylf lykæs oc .a. winstræ wagh bæræs. Thæn annæn adamas kombær af arabiæ oc ær æi swa harth oc æi swa lius oc æi swa dyr. oc ær meræ steen. Thrithi adamas kombær af kypær. Fyarthæ adamas ær lyttæth æns syndær. Allæ thæssæ d ræghæ iærn tyl sik.

Achates .iii.

Achates ær en ærlyk steen. oc kombær af en floth hetær achates. Han ær swart oc hauær hwitæ | drægh .a. sik. skapæth æns folc oc dyur. oc thæn thær hanum bær ma nimmæ alskyns lyst. utæn kiænn æls. oc utæn møthæ. Thæn annæn achates kombær af et land hetær kreta. oc ær røth. oc hauær gulæ brauthæ. Thæn thrithi kombær af indiæ land. oc han sløckær thørst. oc gør skæræ øghn. oc wrækær burt etær. Han ær oc goth til styrky. oc han ær goth til wærn. oc gør man wæl mælt oc thockælik.| oc goth lyt

Alectorius .iiii.

Allectorius hetær en ærlyk sten thæn thær innæn kapun warthær fra thre wintær oc til syundæ wintær. Thænnæ steen warthær æi mer æns en bønæ. Han ær .i. lyt æns kristallæ. oc hauær en grøn dymmæls. Thænnæ sten gør man at fangæ sighær. han mynskær thyrst oc gør ny æræ. oc gør man gamæl. oc ær goth at bithiæ mæth. oc gør goth thockæ. oc ær goth til ælskugh. oc qwinnæ| ær han goth thær sinæ bøndær wilæ wæræ gætelik.

Alabandina .v.

Alabandina hetær en steen oc hauær røth lyt. Han gør ræt domær. oc han kombær af et land thær hetær alabandina

Abeston .vi.

Abeston hetær en steen. oc hauær lyt æns iærn Sættæs eld .i. hanum tha slickæs han aldre. Thænnæ steen kombær af archadia.

Absidos .vii.

Absidos hetær en sten oc hauær swart lyt mæth røthæ| garæ. Warthær han warm with eld. tha ær han warm .i. siu daghæ.

Berillus .viii.

Berillus ær en ærlyk steen. Han hauær lyt æns hafs watn. ællær oli. oc gangær en bleknæ .i. hanum. Thænne steen ær goth for .u. winæ. oc for wathæ. oc .i. strith. oc gør man .u. winnælyk. oc myld. han gør got næmæ. oc menær houæth wærk. oc lætæ. oc ær goth watæ øghn oc for hostæ. oc for thrangt bryst. oc thæn thær hanum bær waldugh gør thæn| steen. oc tændær eld af syk of han wændæs oftæ geen sool. Thæn sten ær bæst thær ær blekæst.

Calcedonius .ix.

Calcedonius hetær en ærlik steen. Han hauær en dum blek lyt. Warthær han gømæn boræth. oc um hals hænghd. tha dughær han for wilningh. oc gyæld. oc forwindær allæ sakæ. oc gømær manz dygh thær hanum bærær.

Crisolitus .x

Crisolitus hetær en ærlyk steen. Han ær røth .i. lyt skynænd æns gull.| oc giuær af sik gnistæ gen sool. Oc innæn hanum ær grønæ stripæ. lytæth æns haf. Han skal bæræs innæn gull. oc ær goth for trollæ oc for ræzlæ. Thænnæ steen kombær fra blamannæ land. oc skal .a. winstræ wagh bæræs.

Crisoprassus .xi.

Crisoprassus hetær en ærlyk sten. oc ær skriuænde mæth mæth manugh gulæ spottæ. oc gør manz syn skiær. oc wrækær burt nythings skap. oc gør at wæræ statygh .i. gothæ. Thæn swet| af hanum gaar thæuær æns løk. Thænnæ steen ær af indiæ land.

Celidonius .xii.

Celidonius hetær en ærlyk sten. Han waxær innæn swalæ oc ær lytel oc forsynløk.ThænnæThænnæ steen ær twinnækyns. En ær røth oc ær goth for giæld. oc for thra sot. oc for goth ynnæ. Han skal .i. lynæn klut bæræs. unde winstræ arm. Annæn ær swart oc skal bæres .i. guul ullen klut. Thænnæ sten fulkumbær ærænd. oc menær wrethe. oc hozlæ. oc ær goth| for rithæ sot oc for tanwærk.

Corallus .xiii. . .

Corallus hetær en goth steen. Han kombær fra hafs botn mæth næt up oc ær tha grøn. oc sithæn harthnær han til steen thær fyrræ war æns træ oc fangær røth lyt. Han dughær for storm. oc spækær diært wæthær. oc han dughær for trollæ oc for thordyn. Warthær han cast .i. win garth ællær annæn stæth tha warthær therræ fruct mikæl.

Corneolus .xiiii.

| Corneolus hetær en goth steen. han hauær røth lyt æns blothtught køt. oc han dughær for bl othrun. oc for quinnæ siuc dom oc for wrethe.

Carbunculus .xv.

Carbunculus hetær en ærlyk steen. oc han ær røthær æn nokær annæn steen. Han giuær af syk lyus .i. myrky æns eld.

Ceraunius .xvi.

Ceraunius ær en ærlyk steen thæn thær faldær mæth liughnæth nithær oc ær goth for troldom oc for liugn| næth. oc for storm .a. haf. oc ær goth innæn orlogh. oc gør blythæ syfnæ oc faghræ drømæ. Han ær twinnæckyns. En ær lytæth æns cristallæ. oc annæn ær guul æns piropus.

Cristallus .xvii.

Cristallus hetær en ærlyk steen. Han warthær af enkyns gameliiz. oc thær af hauær han bathæ lyt oc kuld. Af thæn cristallæ thær trynd ær. læggæs h an ællær haldæs han gen sool. mæth tundær. tha giuær han eld af syk. Han dughær for thyrst| oc for hetæ. Of han warthær knusæth syndær .i. hunugh oc druckæn. tha fyllær han spinæ mæth miælk. Lætæs thær .i. en ullæn thrath oc bindæs um bærændæ tha løsæs thæt. Latæs hun with salt oc watn. oc stænkæs .a. gøtær oc faar. tha dughær thæt for skab. oc the fangæ mikæl miælc. Æn smæltæs hun .i. mun. tha drøuæs manz hugh. Han thæuær æns miælk oc han kombær af en floth thær hetær nilus.|

Calcophanos .xviii.

Calcophanos hetær en steen. Han ær .i. lyt swart oc han hyttæs .i. øør. Hin thær hanum bær fangær skær røst oc søøt.

Cegolites .xix.

Cegolites. hetær en steen oc ær æns en nut oc man kallær hanum dactil. Han brytær steen .i. blæthær oc .i. . niuræ.

Crisolectus .xx.

Crisolectus hetær en steen. Han hauær lyt æns gull. Han ær um morwen lius oc faghær. oc annæn timæ æi swa. oc han loghær brathælik| of han kombær nær eld

Crisopacion .xx i.

Crisopacion hetær en. steen. Han ær .i. myrk lius oc ær .i. liusæ myrk æns forgamælt æek. ællær en orm thær hetær noctiluca. oc han kombær af indiæ land. oc blamannæ land.

Cabrates .xx ii.

Cabrates hetær en steen. Han ær lyk cristallæ. Han røctær manz æræ oc giuær faghær framførælse. oc wæriær fra alt thæt thær skathælict ær oc ær goth for watn sot.

Diadocos .xx iii.

|

Diadocos hetær en steen .i. lyt æns carbunculus. Thæn thær hanum bær ma kallæ trollæ. oc yuær them biuthæ. Læggær man thænnæ steen .a. døth lyk. tha tap ær han sin kraft.

Dionisia .xx iiii.

Dionisia hetær en steen. oc hauær swart lyt oc røthæ spottæ. Latæs han .i. watn tha dønær han æns win. Hanum flyr alt drukænskap.

Demonius .xx v.

Demonius hetær en steen twilytæth. Han æltær burt etær| oc gør tryggæls oc gør at fangæ . sighær.

Echites .xx vi.

Echites hetær en goth steen. oc hauær røth lyt. Thænnæ sten bæræ ørnæ af pærsis land. oc ær goth konær thær børn føddæ. at the æi forwarthæ. oc thær mæth æi pinæs. Thænnæ steen skal bæræs .a. winstræ wagh. oc han ær goth til hælsæn. til rykdom. til gothæ ynnæ. oc til sighær. oc gømmær man fra skam. oc børn fra wathæ. Of han lægs with .u. wi| ns mat. tha ma han æi siunkæ.

Eliotropia. xxvii.

Eliotropia hetær en ærlyk steen. Han ær grøn æns smaragdus oc hauær hwitæ spottæ. Of han latæs .i. et kaar mæth watn oc sættæs innæn solskyn. tha wældær thæt watn. oc løpær yuær. oc gør æns thokæ. Mæth thænnæ steen ma man spa oc han gør goth frægh oc lanct liif.styllærstyllær bloth. oc wrækær etær. oc swik. Lykkær man hanum .i. sin hand. mæth thæn yrt thær| swa hetær. tha ær han .usynlyk.

Epistites .xx viii.

Epistites hetær en ærlyk steen. oc ær .i. lyt røth skynænd. Of han latæs innæn walm tha sættæs walmæn. Of han lægs geen sool tha gangær af hanum eld. oc skyn. han leggær thræte. Of han ær innæn hunugh blændæth tha ær han goth with saræ øghn.

Exconcalius .xx ix.

Exconcalius. hetær en steen. Han hauær manighkyns lyt. oc ær faghær for allæ stenæ. Han kombær af lybia.|

Eindros .xxx.

Eindros hetær en steen. Hans dygh wet man æi for utæn fæghrænd enæ. Han warthær af hugorm writh.

Gagates .xxxi. . .

Gagates ær en ærlyk steen. oc ær .i. lyt swart oc ær en løth steen oc kombær af brittanni land. Of han warthær warm tha draghær han til sik grand. Warthær .i. win thwaghæn. ællær oli. tha warthær han heth. Han dughær for tanwærk.ococ watn sot. oc for bloth sot. oc quin| næ sot. oc for hald oc for trollæ. oc for barnbyrth. oc gømær mødom. oc rønær af iuncfrugh ær skær mø ællær æi.

Gagatromeus .xxx ii.

Gagatromeus ær en goth steen. oc ær .i. lyt flackæth. Hwilk høfthyng hanum .a.syksyk bær .i. strijth. tha fangær han sighær.

Ierachites. xxx iii.

Gerachites hetær en goth sten oc hauær swart lut. Hwa sum thænnæ sten lykær innæn ren mun. tha ma han sighæ hwat| man hyggær um hanum. Oc thæn thær hanum bær suns æi af quinnæ hwat sum han af them bythær.

Gelacia .xxx iiii.

Gelacia hetær en steen. oc han ær lytæth æns haghælsteen oc ær kald. Han wærmæs æi with eld. oc brytæs æi af hog.

Iaspis .xxx v.

Iaspis hetær en. ærlyk steen. Han hauær iæfn grøn lyt. gømæn skynænd. Bæræs han renlyk .i. sylf. tha ær han goth for rithæsot. oc watnsot.| oc ær goth konær thær børn føthæ oc gøre tryggæls oc goth ynnæ. oc mæth hanum giuæs wald. oc trollæ se with hanum.

Iacinctus. xxx. vi.

Iacinctus hetær en ærlyk sten. oc ær thrynnæ kyns. En hetær grenat oc ær røth. Annæn hetær citrin oc ær guul æns wax. Thrithi hetær venæt. oc hauær en bleklæ lyt. af thæssæ ær grenat bæst. Han styrkær lykum oc æltær burt ryghlik. oc ondæ wæntæ. Hauær man hanum um| hals. ællær .a. fyngær. tha gør han man vryg. oc trygh. oc wærtugh mæth gæstæ. Han gør at souæ. oc giuær lymmæ styrky. oc styrkær sinær. Venæt giuæ r. at fangæ rykdom. oc star .i. mot etær.

Ligurius. xxx vii.

Ligurius hetær en goth steen thær warthær af et diurs nættæ. thær hetær linx. Han ær lytæth æns gull. gømæn glaar. oc ær goth for bolæn quith. oc goth for ut sot. oc for ormæ| slagh. oc dræghær stra til syk.

Liprea .xxx viii.

Lipprea hetær en steen thær diur alkæ. Hwa sum thænnæ sten hauær. .a. sik. tha bitæ diur æi hanum.

Magnes .xxx ix.

Magnes hetær en goth steen lytæth æns syndær oc iærnryth. Han dughær til koklæ spyl oc troldom. Wil man witæ of manz konæ gør ho or. læggæ thænnæ steen undær hænnæ houæth. ær hun æi skuldugh um hoor tha latær hun| wæl with bondæn. hauær hun hoor gørth tha latær hun illæ .i. syfne. Kastæ thiuuæ thænnæ steen innæn eld. tha lyggæ allæ thær .i. husæt ær .i. dwalæ. Thænnæ steen ær goth for watnsot. oc gøræ konæ sat with sin bondæ.

Medus xl.

Medus hetær en. goth steen. Han ær grøn æns cinotellæ. oc kombær fra medos. Of han thwas mæth konæ miælk thær swenbarn hauær fangæt. a hwæt sten. oc lats .i. øghn| tha fangæ the bætræ. Æn of han thwas mæth faræ miælk thær wæthær lamb hauær fangæt. tha ær thæt got with fotæbyld. oc got for ængæ. oc got for lændæwærk of thæt giuæs fastændæ at drickæ.

Medus annæn .xli

Medus annæn hetær en steen oc han ær .i. lyt swart. nithæs han til hwæt steen mæth watn. oc thwa man sinæ øghn .i. thæt watn tha bristæ the ut. oc hwa sum thættæ watn drikær.| tha spyr han syn lungæ.

Melochites xlii.

Melochites hetær. en steen oc hauær grøn lyt. æns smaragdus. Han combær fra arabie land. Thænnæ steen dughær at gømæ børn fra .u. lykkæ oc fra wathæ.

Nicoman xliii.

Nicoman. ællær alabastrum hetær en steen. Han hauær hwit lyt. oc dughær til sighær at fan gæ. oc winskap at gømæ.

Nosæth .xl. .iiii.

Noseth hetær en. steen. Han ær gralyk hwit| ællær hauer ymestæ lyt. Han taks af paddæ houæth fyrræ æn nær watn. ællær drickær. Thænnæ sten dughær for etær. oc ormæ styng. Ær etær nær tha swetæs thænnæ steen oc han brænnær hans fingær thær han um halnær oc for thi skal han wæræ innæ luctt.

Orites .xl. .v.

Orites hetær en goth. sten. oc ær thrinnækyns. En ær swart. Of han blændæs with oli af oliuæ. tha helær han styng| oc byt. Annæn ær grøn. oc gømær fra ondæ diur. oc ormæ. Thæn thrithi hauær lyt sum iærn. oc ær annæn wagh slæt. oc annæn wagh hwas. han gør at konæ f angær æi barn. Warthær han oc .a. thæn konæ hængd thær ær mæth barne. tha tapær hun barnæt.

Onix .xl vi.

Onix hetær en sten oc ær swart mæth hwitæ garæ. Han gør man ryg. oc ræd. oc gør at se trollæ .i. syne. oc rørær sænnæ oc strith. oc gør| børn mykæt at saklæ.

Panites. xl.vii.

Panites hetær en. goth steen. oc føthær slyk sa mæ en annæn steen af syk .i. syn tymæ. Thænnæ steen kombær af macedonia. oc dughær the konær thær mæth barnæ æræ.

Prasius .xl viii.

Prasi us hetær en steen. han ær thrynnækyns. Grøn oc spaklæth with. oc ær faghær sten. Af hans dygh wet man æi utæn at han ær faghær.

Panterus xl ix.

| Panterus hetær en steen. oc hauær mangkyns lyt. røth. grøn. wit oc bla. Hwa sum thænnæ steen seer arlyk um morwæn. tha ma han thæn dagh innæn strijth æi forwinæs.

Quirin .l.

Quirin hetær. en sten. han hittæs .i. wipæ rethæ. Han gør at sighæ thæt ær lønlyct ær. oc at se .i. syfne mangt ær undærlyct ær.

Radaim .li.

Radazim hetær en sten oc han ær .i. lyt swart| gømæn skynændæ. Han dughær at fangæ sum man bethæs. Han hyt tæs .i. syokok houæth.

Saphirus .lii.

Saphirus hetær en ærlyk steen. Han hauær lius bla lyt. æns skær himmæn. Thæn fra medos kombær ær bæst. oc thæn thær hanum bæræ. skal reen .i. syk wæræ. oc han ær goth with øghn oc wisnæ limmæ. oc hanum skathær æi swik. oc æi auænd. oc æi ræzlæ. oc hanum wetæs bøn. oc ær guth thaklyk. oc han ær go| oth til frithmaal. oc sættæ. Han helær lykum oc styllær swet. rensær øghn. oc menær houæth wærk. of han thwas .i. miælk. oc latæs han .a. byld.thatha helær thæt.

Smaragdus liii.

Smaragdus hetær en. ærlyk sten. Han hauær grønæræ lyt æn nokæt annæt thær til ær. antygh yrtæ ællær færuæ. oc han ær fleræ kyns. En ær citicus. oc en ær bractarius. oc en ær| uiliacus. Cyticus ær bæst. Thænnæ steen takær fra gryp. etkyns folc thær hetæ eremassi. Hanum hafthe nero keysær til speghæl thæghær han skulde orlugh hauæ. thær .i. sahan at han skuldæ sighær fangæ. Thænnæ steen økær rykdom oc waldær got answar. oc wrækær burt .u.lyckæ. oc helær brotfællyngh. oc hwilær thrættæ øghn. Han skal thwas .i. win. oc oli af oli. uæ.

Sardius .liiii.

Sardius | hetær en ærlyk steen oc ær røth .i. lyt oc faghær. Han æltær burt alt thæt illæ thær onix gør. swa sum ondæ drømæ. ræzlæ. oc dryuæls. sænnæ. striith. sma børn saklæ.ThænnæThænnæ steen kombær af indie land. oc af arabia.

Sardonius .lv.

Sardonius he. tær en ærlyk steen. Han ær for næthæn swart. oc tha hwit. oc ouærst røth with. Thænnæ steen fæstæs æi wax| with. sum with andræ stenæ. Thæn hanum bær warthær myld. reen. oc blith. Han kombær af arabie land. oc af india.

Silenites .lvi.

Silenites. hetær en steen. oc føthæs af en snæghæl .i. brittanni land. Han ær blalyk røth. Haldær man hanum undær ren tungæ. tha ma han spa. Thænnæ steen ma æi eld skathæ.

Silinites lvii.

Silinites ær en ærlyk steen. oc ær grøn| æns yrtæ. Han mynskæs oc waxær sum mane. Han dughær til winskap oc til ælskugh at fangæ. oc helær langh thra. Thænnæ steen kombær af pærsis land.

Sedda .lviii.

Sedda. hetær en steen. Han kombær fra hafs botn undær skyps botn oc ær brun oc ær skypmæn goth.

Topazius lix.

Topazius hetær en ærlyk steen. oc ær twinnækyns. En hauær lyt sum| skært sylf. Annæn ær lytæth sum haf oc ær grønlyk gull. Thænnæ sten kombær af arabie land oc ær goth for quinnæ sot. oc brotfællingh. oc læggær burt uræt. oc ryglek oc dughær for al brathælyk skathæ. oc for giæld. oc for brath døth. oc spækær wællændæ watn. oc menær thæt at wællæ. Oc sigs at mane waxær oc mynskæs for hanum.

Vnio lx.

Vnio hetær en steen thær man kallæ| pærlæ. Han waxær innæn en skyælfysk .i. brittanni land. oc warthær æi meræ æn en half nut Thænnæ steen warthær dum .i. thordun. oc warthær skær .i. mor wen dyg.

Yena .lxi.

Yena. hetær en sten thær tacs af et dyurs øghæ thær oc hetær yena. Hwa sum thænnæ steen hauær undær ren tungæ. tha ma han spa.

Yris .lxii.

Yris. hetær en sten. Han kombær fra thæt røthæ| haf. oc ær sæx slyndæth. oc ær skær æns cristallæ. Haldæs han .i. windugh gen sool tha warthær han annæn waghæn æns ræghenbvghæ. Thæssæ æræ egniæ stenæ brandan hwilkin thær hetær yris. oc hanum sighæs mangæ dyghæ at hauæ hwilkæ thær berillus hauær. Han dughær ok gen vwinæ wothæ oc gen strithæ. Han giuær ok goth næmmæ han dughær oc gen en soth hetær epatis. Han gør goth ælskugh oc| gør them wæl samæn at wæræ. Thæn steen giuær af sin naturæ gen sol innæn .i. et hus swa sum en rægnbughæ. oc swo sum ysidorus withnær. worthær thænnæ sten nithæn oc kast .i. watn tha skal kunæ thyz skytær føthæ. ællær oc pinæ af barnbyrth ma bæthær tholæ. oc af døz wothæ skøth at frælsæ. Oc tho skal kunæ woræs for at hun skal æi foræ timæn ær at føthæ takæ thæn pul uær. at hun skal æi fordæruæs| for føthæls timæ. Thænnæ steen dughær gen thordæn. oc gen lyugnæth oc skin. Worthær thænnæ steen lagh innæn .i. ent winkar tha worthær thæt win aldrik vnæth. Ok hwo sum thænnæ bær a sik han gør hannum ren lifn næth.