af Henrik Harpestreng (1300)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

|Incipit libellus de arte coquinaria

Quomodo fiet oleum de nucibus

Man skal takæ en dysk mæth nutæ kyærnæ. oc en æggy skalæ full mæth salt. oc latæ them samæn .i. en heet mortel oc stampæ thæt wæl oc writhæ gømæn et klæthæ tha warthær thæt oly.

Quomodo fiet oleum de amigdalis.

Man skal takæ ammandæls kiærnæ oc latæ .i. het watn til the skalæs oc thørræ them sithæn| .a. et klæthæ oc stampæ them .i. en mortæl. oc writhæ gømæn et klæthæ. thæn oly ær goth til alkyns mat.

Quomodo fit butirum de amigdalis

Man skal takæ ammandæls kiærnæ oc gør af myælk oc latæ til watn. oc latæ .i. en grytæ oc gøræ thæt warmt .a. gløthæ. oc latæ til safran wæl writhæt. oc salt. oc ædyk til matæ oc gør thæt heet alt til thæt thiuknær. Thæn timæ thæt ær yuært thiukt. latæ thæt .i. et klæthæ syth samæn sum posæ oc hængæ thæt .a. en wæg alt til watlæn ær af sykt. oc take sithæn| thæt ut oc gør af smørslagh.

Quomodo conficiuntur amigdala in pastello.

Man skal gøræ thiuk miælk af ammandæls kiærnæ oc gøræ en grytæ af degh . oc late .i. thæn miælk oc lykkæ hænnæ ouæn mæth thæn sammæ degh. oc saltæ thæt oc bakæ thæt .i. en heet ouæn.

Quomodo fit lac acetuosum de amigdalis

Aftær skal man takæ ammandæls kiærnæ oc gør thær af thiuk miælk oc latæ thær til ædikæ ællær win oc sætæ .a. hetæ gløthæ. alt til thæt thiuknær. thæt ær æm got sum suur faræ miælk.

Quomodo temperetur| salsum dominorum et quam diu durat.

Man skal takæ gørfærs naghlæ. oc muscat. cardemomum. pipær. cinamomum thæt ær kaniæl. oc ingifær. allæ iæfn wæghnæ. tho swa at kaniæl ær æm mykæt sum allæ hinæ andræ. oc slyk tu stekt brøth sum allæ hinæ andræ. oc støtæ them allæ samæn. oc malæ mæth stærk ædykæ oc latæ .i. en læghæl. Thæt ær hærræ salsæ. oc ær goth et halft aar.

Quomodo condiantur assature in salso supradicto

Thawær man wil af hænnæ hauæ. tha skal man wællæ hænnæ | wæl .i. en pannæ ofnæ hetæ gløthær utæn brandæ. oc skal man takæ brathæ af hiort ællær ra. wælspækkæth oc stekæ them wæl. oc skæræ them wæl brethæ. oc thæn timæ thæn salsæ ær kald tha skal wildbrath .i. læggæs mæth litæt salt oc thæt ma lyggæ thre ukæ. Swa mughæ man haldæ goth hiortæ braath. giæs oc ændær. of man skær them thiokkæ. Thættæ ær the bæstæ salsæ thær hærræmæn hauæ.

Item de aliis salsis

Man skal takæ synup oc latæ til fiarthædeld hunugh oc malæ hænnæ mæth goth| ædik. Thænnæ ær fyrætiughæ daghæ goth.

Item de aliis.

Mal aftær sinup oc lat til thrithi deld hunugh oc tyndæ deld aniz oc slikæ tu kaniæl. oc mal hænnæ mæth goth ædikæ oc lat .i. læghæl. Thæt ær got thre manæth.

Quomodo condiantur pisces in salso sibi adoptato.

Man skal takæ brasn. oc gæddæ oc allæ fyskæ oc stekæ them wæl oc drøpæ mæth thæn oli thær først ær af saugh. Thæn timæ the æræ wælstektæ. swa takæ af thæn oli oc støtæ mæth ædykæ oc writhæ gø| mæn et klæthæ. Thæssæ salsæ kallær man. Inder iæght. hun ær goth for allæ handæ fyskæ

De salso minimi ualoris

Man skal takæ cipul oc skæræ sma sum ærtær. oc æm mikæt af pætærsili. oc giutæ thær up .a. soth oc latæ thær til fiarthæ deld af ædik. Thæssæ salsæ sæliæ mæn.

De salso ualente ad quosdam pisciculos

Pipær oc kloflek skal man takæ iæfnæ oc malæ mæth ædikæ oc salt. Thænnæ salsæ ær goth til stect alnæ oc næghær øghen.

De salso ualente ad tres | dies et non amplius.

Man skal takæ mintæ oc pætærsili oc kaniæl. oc pipær allæ iæuæn. oc malæ them mæth ædikæ allæ sam mæn. Thænnæ salsæ ær thre dagh goth.

De salso ad carnes recentas apto.

Klofløk skal man støtæ mæth ny winbær oc salt. Thæn salsæ ær goth en dagh til gaas. oc grøønt flæsk. oc nøtæ køt.

Quomodo temperetur cibus qui uocatur hwit moos

Man skal takæ søtmiælk. oc wæl writhet hwetebrøth. oc slaghnæ æg. oc wæl writhæt safran. oc latæ thæt wællæ til thæt warthær thiuct.| Sithen latæ thæt up .a. dysk. oc kastæ .i. smør. oc strø .a. puluær af kaniæl. Thæt hetær hwitmoos.

De cibo qui uocatur kaliis.

Man skal takæ søt miælk. oc skæræ thær .i. skorpæn. af huetebrøth swa smat sum tærning. oc siuthæ thæt .i. en pannæ. oc latæ thær til æggi blomæ wæl slaghnæ. Thæt hetær kalijs.

Quomodo conficiatur pastellum de medullis ceruorum

Man skal siuthæ hiortæ been oc sla them syndær thawær the æræ kaldæ. oc gøræ en degh af hwe| te miæl. oc kalt watn. oc latæ thær til salt oc pipær. oc kaniæl. oc latæ marghæn til af the been oc gør thær af en pastel oc bakæ .i. en houæn.

De pullis simpliciter temperandis

Man skal takæ et unct høns oc siuthæ mæth spæk oc kølæ thæt oc lithæ thæt syndær oc wællæ .i. en pannæ. Thæssæ høns ær gothæ at ætæ warmæ.

Quomodo temperentur pulli cum diuersis speciebus.

Man skal skæræ et høns .i. sma styki oc siuthæ thæt .i. watn. Oc malæ pipær| . kaniæl. saffran. oc hwetebreth oc siuthæ liuæræn oc latæ thær tyl smolt oc ædikæ oc salt til matæ.

De cibo qui dicitur kloten en honær

Man skal siuthæ et gamælt høns alt helt. oc takæ et annæt raat høns. oc splittæ thæt wæl smat. oc latæ thær til spæk skoren wæl sma swa sum ærtær oc malæt kumiæn. safran. oc win. swinæ smolt oc salt til matæ. oc blomæ af æg. swa at the ær iæfn thiukæ bathæ. Thættæ hetær kloten en honær.

De cibo qui uocatur honær inder iæghæt.

Man skal stekæ et høns oc skæræ thæt| .i. syndær. oc malæ klofløk. oc latæ til het soth. oc smolt. win. oc salt. oc æggi blomæ wæl slaghnæ. oc liuæræn oc maghæ. oc skal thæt høns thær .i. wæl wællæ. Thættæ hetær en honer inder iæghæt.

De cibo qui dicitur spæk honer

Man skal siuthæ et høns mæth helæ saluiæ blath oc spæk wæl skoren sma sum ærtær oc ædykæ. oc salt til matæ. Thæt hetær spæk honer.

Item aliud temperamentum pullorum.

Man skal skæræ et høns alt i. styki oc malæ pipær oc kaniæl oc cardemomum allæ iæfnæ. oc takæ thæt hwitæ af æg sothæt hart. oc skær smat. oc latæ | til blomæn al heel. safran oc ædyk oc gøræ thæt thiuct mæth æggi blomæ. oc salt til matæ.

Quomodo condiatur pullus in pastello.

Man skal et unct høns .i. tu skæræ oc swepæ thær um helæ saluiæ blath. oc skær .i. spæk. oc salt. oc hyli thæt høns mæth degh. oc latæ bakæ .i. en ogn swa sum brøth. Swa mughæ man gøræ allæ handæ fiskæ pastel. oc fughlæ oc annæt køt.

De cibo qui dicitur koken wan honer

Man skal gøræ en grytæ af degh. oc skær et høns thær .i. alt .i. styki. oc latæ thær .i. spæk wæl skoren sum ærtær. | pipær oc komiæn oc æggi blomæ. wæl slaghæn mæth safran. oc takæ thæn grytæ oc latæ bakæ .i. en ofn. Thæt hetær kokæn wan honer.

Explicit libellus de arte coquinaria. Tu autem domine? miserere nostri. Deo gracias.

Explicit per manum Explicit expliceat ludere scripter eat. ameN