Poul Helgesen: Skrifter af Paulus Helie II (1932)

Udgiver: (1932)

Redaktion: Marius Kristensen

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab