B.S. Ingemann
Mesteren kommer

»Den store Mester kommer«

Udgivere: Bjarke Moe og Jakob Schweppenhäuser 0.1


B.S. Ingemanns Aftensang udkom første gang i 1823 og senere i hans samlede skrifter samt i adskillige sangbøger, hvor digtet fremstår i redigeret form. Aftensang er blevet sat i musik over 20 gange.

Udgivelsesår: 1823
Sprog: yngre nydansk