Harald Kidde: Helten (1912)

Udgiver: (1912)

Redaktion: Gyldendal
Digital version: Thomas Hansen (2021)

© 2021 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Kulturministeriet/Kunstrådets fagudvalg for litteratur