Jakob Knudsen
Sind (1903)

Redaktion: Esther Schat Kielberg (1996)


Jakob Knudsens roman Sind (1903) foregår i Limfjordsegnene i 1870’erne. Romanens handling bevæger sig om centrale livsområder, idet den drives frem af hovedpersonens egensindighed, hans retfærdighedsfølelse og rethaveri, hans tro og tvivl, hans kærlighed og had. Især handler bogen om den menneskelige længsel efter fuldkommenhed og de risikable veje den kan gå, idet hovedpersonens brændende retfærdighedstrang får ham til at handle med en selvmordsaktivists foragt for andre og sin egen død.

Udgivelsesår: 1903
Sprog: yngre nydansk
Nøgleord: kristendom