Håndskriftsbeskrivelse

Håndskriftet NkS813x,4o befinder sig på Det Kongelige Bibliotek i København. Det består af to papirblade, der måler ca. 20,8 x 15 cm. De har sandsynligvis udgjort et dobbeltblad, men falsen er smuldret, og de to blade er opklæbet på en nyere papirstrimmel. De er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v) og indeholder 40 latinsk-danske ordsprogspar. Det er tydeligt, at manuskriptet er et lille fragment af en større samling ordsprog, der almindeligvis går under Peder Laales navn. I sin helhed blev samlingen trykt i 1506, og rækkefølgen af ordsprogene i fragmentet er stort set som i trykket.

Ordsprogene er ordnet alfabetisk efter det latinske ordsprogs begyndelsesbogstav. På blad 1 begynder de latinske ordsprog alle med A. Efter 1506-trykket at dømme må håndskriftet have indeholdt et blad før det bevarede. Blad 2 er midt i ordsprogene med D. Mellem fragmentets to blade har der oprindelig været otte eller ti blade.

Ordsprogene på de to blade er skrevet af to forskellige skrivere, der begge har arbejdet i midten af 1400-tallet. Håndskriftet er beskedent, uden nogen særlig udsmykning. Derimod er der ikke sparet på papiret. Der er god plads omkring og mellem ordsprogene. Hensigten har været at give mulighed for at tilføje noter, for teksten skulle bruges i latinundervisningen. På blad 1 findes en lang række tilskrifter, der ikke er meget yngre end ordsprogene. De kommenterer de latinske ordsprog på forskellig vis. I marginen på blad 1r står en etymologisk forklaring, og marginalnoterne på blad 1v omformulerer ordsprogene, der er på vers, til den almindelige ordstilling i prosa. Mellem linjerne er der indføjet synonymer til en del af gloserne i ordsprogene. På blad 2 er der ingen kommentarer - det pædagogiske ambitionsniveau ser ud til at have været for højt.

Da fragmentet blev fremdraget i slutningen af 1800-tallet, sad det i bindet omkring en kalender fra 1500-tallet. Blad 1 er noget medtaget, og dele af teksten er forsvundet, ligesom nogle bogstaver kun kan skimtes og ikke læses med sikkerhed.