Martin Andersen Nexø: Ditte Menneskebarn 2. Lillemor (1919)

Udgiver: Henrik Yde


Digital version: Thomas Hansen (2024)

© 2024 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Martin Andersen Nexø Fonden