Tekstredegørelse
Dybhavsfisk

Udgivelse og udgaver

Dybhavsfisk udkom oktober 1918 i et oplag af ukendt størrelse (antagelig 2.000 eksemplarer), kostede 4,50 kr. heftet og omfatter:

[1] DYBHAVSFISK, [2] blank, [3] MARTIN ANDERSEN NEXØ / DYBHAVSFISK / forlagsvignet / FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. / KJØBENHAVN MDCCCCXVIII, [4] Copyright 1918 by Martin Andersen Nexø / GRÆBES BOGTRYKKERI. KJØBENHAVN, [5] indholdsfortegnelse, [6] blank, [7]-154 tekst, [155]-[156] blanke.

Klummens bredde er 86 mm, højden 128 mm.


Omslaget er af gulligt karton med titlen i brunt; på omslagets bagside reklame for alle Nexøs bøger.

»Livsslaven«

I Muldskud III er 1915 angivet som affattelsestidspunkt.

Manuskripter I Fb I 183 foreligger et samtidigt håndskrevet manuskript med titlen »Livsfangen!«

Tryk

»Livsfangen«, i: Nordsjællands Venstreblad, 24. december 1915 [dette tryk anføres ikke i B. Houmann: Martin Andersen Nexø Bibliografi] > Dybhavsfisk (1918)Muldskud III (1926) Lykken og andre Fortællinger (1955)

Rettelser

234,7 derefter. Derved < derefter, Derved [således 1926]

»Dybhavsfisk«

I Muldskud III er 1916 angivet som affattelsestidspunkt.

Manuskripter Der foreligger ikke noget samtidigt manuskript, men i Fb I 236 et senere, maskinskrevet manuskript med en oversættelse til tysk.

Tryk

Berlingske Tidende, 10. september 1916 > Dybhavsfisk (1918)Muldskud III (1926)Lykken og andre Fortællinger (1955)

»Dukken!«

I Muldskud III er 1915 angivet som affattelsestidspunkt. Et forarbejde med titlen »Thüringer-Industrien« tryktes i Politiken, 1. maj 1911.

Manuskripter Under titlen »Dukken! En Historie fra Thüringerwald« foreligger i Fb I 183 et manuskript med en tidlig gennemskrivning.

Tryk

Arbejdernes Almanak 1917 (1916) > Dybhavsfisk (1918) Muldskud III (1926) De tomme Pladsers Passagerer. Skitser og Noveller II (1946)

Rettelser

258,1 Fortvivlelse. < Fortvivlelse. . [således 1926]

260,4 Æventyr, og < Æventyr., og [således 1926]

263,10 Leina, kom < Leina. kom [således 1926]

»Murene«

I Muldskud II er 1907 angivet som affattelsestidspunkt.

Manuskripter Der foreligger ikke noget samtidigt manuskript, men i Fb I 161 to senere, maskinskrevne manuskripter.

Tryk

»Skomager Blank«, i: Verdensspejlet, nr. 13, 29. december 1907 > Dybhavsfisk (1918) De tomme Pladsers Passagerer (1921) Muldskud II (1924)Mod Lyset. En Haandfuld Æventyr og Lignelser (1938) De tomme Pladsers Passagerer. Skitser og Noveller II (1946)

Tvivlstilfælde

271,6 Færsel [den gammeldags stavemåde er i 1924 og senere optryk ændret til Færdsel]

»Gulduret«

I Muldskud III er 1912 angivet som affattelsestidspunkt.

Manuskripter Der foreligger ikke noget manuskript.

Tryk

»Gulduret. En Skipperhistorie«, i: Arbejdernes Almanak 1913 (1912) > Dybhavsfisk (1918) Muldskud III (1926) Lykken og andre Fortællinger (1955)

Rettelser

283,26 maa vi < man vi [således 1926]

»En Strandvasker«

I Muldskud III er 1918 angivet som affattelsestidspunkt.

Manuskripter Der foreligger ikke noget manuskript.

Tryk

Berlingske Tidende, 30. juni 1918 > Dybhavsfisk (1918) Muldskud III (1926) Lykken og andre Fortællinger (1955)

Rettelser

296,27 i Søen < i i Søen [således 1926]

»Bølgen den blaa!«

I Muldskud III er 1912 angivet som affattelsestidspunkt.

Manuskripter Der foreligger ikke noget samtidigt manuskript, men i Fb I 173 to senere, maskinskrevne manuskripter med en oversættelse til tysk.

Tryk

Julekronen 1912 (1912) Social-Demokraten, 17.-18. maj 1914 > Dybhavsfisk (1918) Muldskud III (1926) Lykken og andre Fortællinger (1955)

Rettelser

301,2 indretted sig < indrettet sig [således 1926]

309,33 Det havde < Del havde [således 1926]