af Adam Oehlenschläger (1814)   Udgiver: Søren Baggesen (1996)   Tekst og udgave
forrige næste

146|Anmærkning

Af dette Digt haaber Forfatteren at give en Fortsættelse,
som vil indeholde Hrolf Krakes Historie.