H.C. Ørsted
Aanden i Naturen 2

Naturvidenskaben og Aandsdannelsen

Udgivere: Finn Gredal Jensen og Carl Henrik Koch (2023) 0.1


I Aanden i Naturen udfolder fysikeren H.C. Ørsted sit naturfilosofiske verdensbillede. Naturlovenes harmoni svarer for ham til fornuften eller Gud. Guldalderens kulturelle ideal var en enhedskultur, en syntese af samfundsliv, religion, kunst, politik og videnskab. Denne enhed præger Aanden i Naturen, som er uden fortilfælde i dansk litteratur. Letlæste formidlende afhandlinger og videnskabeligt mere tunge står her side om side med kulturpolitiske tekster, alle kendetegnet af Ørsteds dybe interesse for det sproglige udtryk.

Udgivelsesår: 1850
Sprog: yngre nydansk