H.C. Ørsted
Forsøg over den electriske Vexelkamps Indvirkning paa Magnetnaalen (1820)

Redaktion: Finn Gredal Jensen (2023) 0.1


Udgivelsesår: 1820
Sprog: yngre nydansk
Nøgleord: naturvidenskab