H.C. Ørsted: Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam (1820)

Udgiver: Finn Gredal Jensen


Tilsyn: Henrik Blicher og Flemming Lundgreen-Nielsen


Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet