Ole Rømer – Korrespondance og afhandlinger samt et udvalg af dokumenter

Udgivere: Tortzen, Chr. Gorm og Friedrichsen, Per (2001)


Med denne udgave fuldføres en plan, som medlemmer af kredsen omkring Ole Rømer (1644-1710) påbegyndte efter hans død, men som af forskellige grunde kun blev delvis realiseret for derefter at blive glemt. Den manglende publikation af Ole Rømers korrespondance og videnskabelige afhandlinger har haft flere konsekvenser: Dels er nogle af hans epokegørende opdagelser blevet glemt eller tilskrevet andre, som senere gjorde samme opdagelse, dels har mangelen på en samlet udgave betydet, at det meste af Rømers omfattende videnskabelige indsats kun har været kendt for et fåtal af specialister.

Udgivelsesår: 2001
Sprog: latin