Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet C67 ejes af Kungliga Biblioteket i Stockholm. Det er i kvartformat og består af 132 pergamentsblade, som er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v). Indholdet er blandet, hvad en oversigt over de længere tekster i håndskriftet viser:

  • Fortalen til Jyske Lov blad 2r-3r

  • Valdemars sjællandske Lov blad 3r-35v

  • Sjællandske Kirkelov blad 35v-38r

  • Eriks sjællandske Lov blad 38v-111v

  • Erik Glippings vordingborgske forordning 1282 (i den skånske form) blad 53r-v (ved slutningen af første bog i Eriks sjællandske Lov)

  • Lunds birkeret blad 112r-117r

  • Tillæg til Skånske Lov blad 116r-v (indskudt i birkeretten)

  • Erik Glippings nyborgske forordning for Skåne fra 1284 blad 117v-119v

  • Gesta danorum blad 119v-130r

  • Kongerække blad 131r-132r

Skriften og sprogformen tyder på, at manuskriptet er blevet til i perioden 1400-1450. Teksterne er letlæselige, selv om skriften er ret lille og tæt. Udsmykningen er sparsom, især i de sidste to tekster. Med rødt er nogle overskrifter og rubriktegn skrevet, ligesom de fint ornamenterede initialer ved kapitelbegyndelse er røde og grønne. Kapiteloverskrifterne er ofte korte, og hvor de ikke udfylder linjen, er der små flerfarvede ornamenter helt ud til marginen.

Hovedparten af teksterne er af juridisk art, og de har antagelig været anset for de vigtigste; i hvert fald er de historiske skrifter til sidst iøjnefaldende mere beskedent udsmykket end resten. Set fra et moderne synspunkt er det overraskende, at lovstof og historiske værker findes i samme bog, men sammenstillingen er ganske almindelig i vores middelalderhåndskrifter. Begge teksttyper beskrev centrale samfundsforhold, og lovenes ælde kaldte ligefrem på historiske oplysninger om deres oprindelige kontekst.

Håndskriftets historie er dunkel i lange perioder, men noget kan vi læse af bogen selv. To steder, på blad 1v og 54v, er slægten Presents våbenskjold tegnet. Det tyder på, at manuskriptet er udført til et medlem af denne gamle sjællandske adelsslægt, som uddøde i begyndelsen af 1500-tallet. Også senere har det tilhørt danske adelsfolk: på første side har Gregers Bryske (død 1566) og Jørgen Marsvin (død 1581) skrevet deres navn.

Fra C67 udgiver Studér Middelalder på Nettet Gesta danorum.