Henrik Smith
Lægebog om kvinder og børn

Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)


Udgivelsesår: 1577
Sprog: anda, anda
Nøgleord: medicin