af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
næste

En Bog om Pestilentzis Aarsage / foruaring oc Lægedom der imod / tilsammen dragen aff Lærdemends Bøger / aff Henrick Smidt vdi Malmø / oc først vdgaaet ved Prenten. Anno
M. D. xxxv. Nu offuerseet / forøget oc forbedret. Anno
M. D Lvij.

ANNO

M. D. LXXVII