af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xix. Capittel.
Om Bi oc Bremse.

KJer oc Bremser de haffue en Forgifft vdi dem / oc om de stinge nogen / da skal mand strax holde it kalt Jern / eller en kaalder Sten paa steden. Siden skal mand tage Bolas oc Campher / oc røre disse vel tilsammen met Rosen vand / oc smøre der aff paa steden som stunget er.

Roden aff den Katost Althea kaldet / støt met Edicke oc lagt paa Saaret / hielper strax.