af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xx. Capittel.
Bides nogen aff en Kat.

VOrder nogen biden aff en Kat / eller aff en Affue / da skal mand blande Hønse møg / oc Bolas tilsammen met Olie aff Mynthe / der aff skal leggis paa steden som er biden.