af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

|Det xxj. Capittel.
Bides aff Røtte.

VOrder mand biden aff nogen Røtte / det er saare farligt. Da skal mand tage en Tosse / oc legge den vdi en ny Leerpotte oc brende den til Puluer / aff det Puluer skal strøes vdi Saaret / Samme puluer maa oc brugis til andre saadanne Forgifftige bid.