Henrik Smith
Lægebog om vandladning og afføring (1577)

Redaktion: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)


Udgivelsesår: 1577
Sprog: ældre nydansk
Nøgleord: medicin