Breve fra og til Ole Worm I, 1607-1636 (1965)

Udgiver: (1965)

Redaktion: Schepelern, H.D.

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab