Christiern Pedersen: En nøttelig Legebog

Kulturhistorisk baggrund

Christiern Pedersens lægebog udkom på Pedersens eget trykkeri i Malmø i juni 1533, et halvt år efter at Pedersen efter 6 års ophold i udlandet bl.a. i Christian II's følge. Pedersen der længe havde interesseret sig for bogtrykkerkunsten, og allerede i Antverpen havde udsendt en række reformatoriske værker, fortsatte virket i hjemlandet med den nederlandske bogtrykker Johan Hoochstraten som den udførende part. Flere religiøse tekster udkom på Pedersens trykkeri, men også adskillige af Pedersens egne folkeoplysende skrifter, heriblandt altså i 1533 hans kompilationsarbejde, En nøttelig Legebog. I bogens forord beskriver Pedersen hvordan han har uddraget indholdet af "mange bemærkelsesværdige latinske og tyske bøger" så alle der kan læse "nu kan hjælpe sig selv og andre med de urter der vokser her i landet".

Bogen udgives her efter den tekst der indgår i Renæssancens Sprog i Danmarks tekstbase. Grundlaget for denne er originaludgaven 1533, efter et eksemplar i Det Kongelige Bibliotek: Hielmst. 1516 4°. En facsimileudgave med indledning foreligger ved Poul Hauberg (København 1933).