by Brahe, T. (1574)   Udgiver: J.L.E. Dreyer (1913)   Tekst og udgave

||ASTROLOGIÆ METHEOROLOGI[CÆ] ALUMNIS VBICUNQUE LOCORUM VNIUERSIS ET SINGULIS
T. B. O.
SALUTEM.

Astrologiæ, quæ de Mundj Ætherej in Elementarem influxu agit, cognitionem, Astronomiæ, quæ reuolutiones saltem ætherej Mundj scrutatur, nequaquam quo ad prædictionis certitudinem compararj posse, jamdudum vtriusque sectatoribus in propatulo est, vtvt in ipsa etiam Astronomia nonnulla ad exactam motuum rationem pertinentia hactenus desiderentur. Cum enim cœlestium corporum motus, etsi admodum intricatus et multiplex, oculis tamen et sensibus incurrat et debito modo fabrefactis organis demetirj queat, hincque collatione facta cum Veterum circa eadem obseruationibus hypotheses geometriæ beneficio constituj, quæ [a]pparentijs respondeant et arithmeticæ calculo [per] numeros resoluj, vt ad quoduis tempus [cu]iusuis sideris apparens locus constare possit, [v]elut tabulæ a summis astronomis jam [c]honditæ motum sideribus ferme conuenienter exhibent; at influxus cœlestium corporum cum externis oculorum sensibus nequaquam pateat, sed admodum abstruse latitet, per diuturnam potius experientiam quasi a posteriorj ........uit, ideoque cum nec geometrice ne[c arithmetice] vel optice aut per aliqua certa ................ [dem]onstrarj nequeat, sed saltem ex | ........ato fallentj initatur, nequaquam absolutæ .... [cer]titudinj patere poterit. Cum enim infinita fere sint, quæ in considerationem veniant, et siderum positus nunquam in pristinum statum, vnde digressus est, vndequaque redeat, experientia hac in parte sæpenumero fallax esse poterit artisque certitudinem labefactare. Adde quod ipsa experientia hac in parte non ea fide et diligentia a veteribus astrologis inquisita est, qua merito oportuit, siquid[em] et hæc ipsa ars, velutj fere in omnibus alijs doctrinarum facultatibus, lucrj et quæstus causa deprauata est et negligentius per imposturas tractata; adeo ipsissimæ naturæ planetarum, inprimis vero stellarum sixarum et comixtionum hinc prouenientium, quatenus in hæc inferiora agant, non satis fideliter a maioribus nostris peruestigatæ sint. Complectitur vero hæc, quæ de [stellarum] influentia agit disciplina, duas potissim[um] .... partes, vniuersalem videlicet energiam et [particu]larem. Per vniuersalem intelligo eas a ....., quæ sunt in toto orbe terrestrj et ...... vt circa aëris mutationes et mor[bos] populariter grassantes, fertilitates et sterilitates anonæ, mutationes rerumpublicarum et similes generaliores euentus, |particulares vero, quæ circa ipsum hominem microcosmum versatur et ipsius inclinationes naturales ex astris ........ conrecti.. Etsi vero posterior hæc ............... pa[rs] iuremerito magis ................ [acci]dens et general.................. |eo quod multo plus et efficatius h.......... et exterorum orbem elementorum agi .......... ipsum hominem tamen experientia .......tatur multoties prædictiones particulares alicuius indiuiduj certas esse et suo euentu respondere, cum difficillime generalis aliqua in mundj elementis et mutationibus vniuersalibus certa aliqua prædictio ferrj possit, adeo vt Hieronimus Cardanus Italus philosophus et astrologus non contemnendus non dubitarit asserere se, qui particularia fata prædixerint, multos nosse, qui vero vniuersalia exacte prædixerint, neminem. Mirarj vero aliquis non imerito poterit, cur certius prædictiones in indiuidujs fiant, siquidem hominis natura et influentia tam varijs obnoxia sit, vtpote ..............