Tycho Brahe
Diarii astrologici et meteorologici anni 1586 præfationis adumbratio / Draft of the preface to the astrological and meteorological almanac for the year 1586

Udgiver: J.L.E. Dreyer (1927)


Udgivelsesår: 1586
Languages: latin
Nøgleord: astrologi, astronomi