Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

 • |85rVm man faar athælkune. i.
 • Vm kunæ sighær sich at wæræ mæth barnæ. ii.
 • Vm bonde æller husfrø dør barnløs. iii
 • Vm thæn man thær børn hauær far barnløs kunæ.[1]
 • Vm barn dør innæn bondæns flæt. v
 • Vm bonde ællær husfrø dør barnløs. vi
 • Vm sun wil qwænæs fran fathær. vii.
 • Fathær ær høghær with sin børn .i. allæ gen mal. viii
 • Vm barnæ barn. ix.
 • Vm sun førær kunæ i flæt til fathær. x.
 • Vm bonde takær sin dottær man .i. flæt til sich. xi.
 • Vm arf æftær mothær mællæ fathær oc børn. xii.
 • |85vVm børn thær af æræ giftæ. xiii.
 • Vm barn dør .i. fathærs flæt. xiiii
 • Vm arf æftær fathærfathær. xv.
 • Vm gangæ arf. xvi.
 • Vm sun[2] dør utæn fathærs flæt[3] oc hauær æi af cummænde. xvii.
 • Horæ bonde hørær sin sløkæfrith børn at thing liusæ. xviii.
 • Vm sløkæfrith sun a ful lot with ahtælbørn. xix.
 • Vm arf æfti fathærs[4] døth mællum brøthær. xx.
 • Logh ma æi gangæ mællæ syzkæn um iorthæ dele. xxi.[5]
 • Vm sam frændær æræ døthæ. xxii.
 • Of man skiftær burt sinæ kunæ iorth. xxiii.[6]
 • Vm man ællær husfrø warthær giuæn iorth .i. fælugh. xxiiii.
 • |86rVm fælagh mællæn stipfathær oc stipbørn. xxv.
 • Vm stipmothær oc stipdottær. xxvi.
 • At bonde ma æi sæliæ sin husfrø iorh. xxvii.
 • Vm ærfd mællæn bonde oc husfrø. xxviii.
 • Vm the iorth burt war læth førræ æn the komæ samæn. xxix.
 • Vm laghæ arf. xxx.
 • Vm fathær wil .i. clostær faræ. xxxi.
 • Hwat bonde ma giuæ æftær sich. xxxii.
 • Vm arfwingæ ær af land faræn. xxxiii.
 • Vm sun far af lande fran fathær. xxxiiii.
 • Vm husfrø arf. xxxv.
 • Vm bondæns arf. xxxvi.
 • Vm arf bit. xxxvii.
 • Vm flæt føring. xxxviii.
 • |86vVm flætføring oc hans bøtær. xxxix.
 • Vm frændær wilæ æi takæ with flæt føring. xl.
 • Vm flæt førings wist. xli.
 • Vm børnæ wirtning .i. fælagh. xlii.
 • Vm brothærs brut .i. fælagh. xliii.
 • Brothær ma æi sæliæ sinnæ syzkænæ iorth. xliiii.
 • Vm fathær wil sun skiliæ with sich. xlv.
 • Vm børn oc theræ mothær. xlvi.
 • Vm børn oc theræ wæriændæ. xlvii.
 • Vm børnæ wæriændæ oc giftær orth. xlviii
 • Vm skiftæ. xlix.
 • Vm sløkæfrith barn. l.


Næste afsnit: Titel