Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Flores og Blanseflor (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

|219rSom[1] jech i bogen skrewet saa
ath øde sancte jacobs landh[2]
fenix aff apples sa hiedhe hand
och bødh them allæ[3] webnes i stad
och[4] rende ath them skiødeligh
war jen ridder aff[5] franckerigy her
the waræ i siøen for vdhen vmagh[6]
tha lod hanthem[7] til skolæ føræ
til drwssenborigh then gode stad
then wiseste[8] aff allæ the ther ær


Næste kapitel: Skilsmissen