Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Flores og Blanseflor (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

224r<
blanszeflor ther flores vnte wel
spør hwaræ blanszeflor mwnde wæræ
och spør ath blanszeflor sin gode wen
hwar ær blanszeflor som jec and wel
ther han[1] haffde leyed jen stwnd i dwale
ath thu mæg gaff en[2] tøllig nødh
awi myn hiertens blanszeflor
thin[3] ælskow ær mægh wordhen swr
ther ær blanszeflor thet ær jech wis
blanszeflor giiff here pa jen ende
blanszeflor ær ey i parediss
ath blanszeflor hwn ær æn qweg
ladh hanum ther aff for sant[4] for stande
worte giordh for thin[5] faders wold
blanszeflor ær for penning sold
Er[6] thet sant[7] i seyer mæg
blanszeflor hwn lewer end
solde blanszeflor som jech and wel
men thu wilt[9] joo endelig faræ
guldh och[10] sylff hwadh hæræ ær til
om jech blanszeflor fin maa

Forrige kapitel: Skilsmissen
Næste kapitel: Flores søger Blanseflor