Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Fortalen til Jyske Lov (AM 455, 12mo; lemmatiseret)

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

|4vSwa byriæs en for talæn a iutæ logh thær kunugh waldæmar gaf oc danæ tokæ withær.

Mæth logh scal land byggæs . æn wildæ hwær man oruæs at sit eghæt , oc late men nʉtæ iafnæth . tha thʉrftæ men ekki logh with . æn ængi logh ær æm goth at fʉllughæ sum sanænd . æn hwaræ sum mæn æuær um sanænd . thæræ scal logh letæ hwilt sannænd ær ,

Vvaræ ey logh a landæ tha hafthæ hin mest thær mest matæ gripæ . Thʉ scal logh æftær allæ men gøræs . at rætæ men oc spakæ oc sacløsæ nʉtæ |4r theræ spækæ . oc u ræte men oc folæ ræthæs thet thær i loghæn ær scriuæt , oc thor ey for thʉ fulkumæ theræ undscap thær thø hauæ i hughæ . Wal ær thet oc ræt . at then thær guz ræzæl oc rætæns ælscughæ mughæ ey lockæ til godz . at høfthings ræzlæ oc landæns withær logh for fangæ them at gøræ illæ oc pinæ them af the gøræ illæ

Logh scal wæræ ærlic oc ræt thollich æftær landæns wanæ , quæmælich oc thʉrftælic oc opænbaræ . swa at allæ mæn mughæ witæ oc undærstandæ hwat loghæn sighær , Logh scal ey gøræs æth scriuæs for æn|5vnæn manz særlic wild , num æftær allæ mænz thʉrft thær i[1] land bo , Ængæ man scal oc dømæ gen thæn logh thær kunungh giuær oc land takær withær , num æftær thæn logh scal land dømæs oc rætæs , Thæn logh thær kunung giuær oc land takær with , then ma han oc ey skiftæ æth af takæ utæn landzæns wiliæ , utæn han ær opænbarlic gen guth ,

Thet ær kunungs æmboth oc høfthings thær i land ær , at gømæ dóm oc gøræ ræt . oc frælsæ them thær mæth wald thuyngæs , |5r swa sum ær widue oc weriløsæ børn , pelegrim oc ut lanz mæn oc fatøkæ men . them gøræs tithæst wald , oc latæ illæ men thær ey wilæ rætæs . i hans land ey lifuæ , for thʉ at thær han pinær æth dræpær u dæthæs men , tha ær han gudz thianæstæ man oc landz giætzlæ man , for thʉ at swa sum hin hælghæ kyrki stʉræs mæth pauæn oc biscop , swa scal hwart land stʉræs mæth kunung æth hans undærrætær oc weriæs . Thæræ mæth æræ oc allæ skʉldʉgh thær i hans land bo at wæræ hanum hørsum . |6v oc lʉthæn oc undærdanugh , Oc for thy ær han oc scʉldich at gøræ thæm al frith . Thet sculæ oc witæ allæ wærælz høfthyng . at mæth thet wald thær guth saldæ them i hand i thæs wæræld . tha saldæ han oc them sin hælugh kyrki at weriæ for alt thet thær a bethæs . æn worthæ the glømønd æth wildugh oc weriæ ey sum ræt ær , tha sculæ the a domæ dagh swaræ af kyrkiæns frælsæ oc landzæns frith minzkæs for theræ scʉld i theræ timæ .

Uvitæ sculæ allæ men thær thænne bok se . at waldemar |6r kunungh annæn waldemar sun thær sancte knuts sun war , then timæ han hafthæ wæræt kunungh ni wintær oc threthyughæ . oc at wor hærræ war fød waræ gangæn thusænd wintær oc tu hundræth wintær oc fyur thyugh wintær . i . marz manæth thær næst æftær loot han scriuæ thænnæ book oc gaf then logh thær hæræ standær scriuæn a danskæ . i . worthingburgh mæth hans sʉnær rath . Thær wit waræ . kunungh erich . hærtogh abel . iunchærræ kristofor . oc uffæ thær tha war ærkibiscop i lund . oc biscop ni|7vclæs i roskæl . biscop ywar i fyun . biscop pætær i arus . biscop Gunnær i ripæ , biscop Gunnær i wybærgh . biscop ionæs i wændæl . oc biscop ionæs i hethæbʉ . oc thæræ til allæ bæstæ menz rath thær i hans rikie waræ ,