Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse har støttet følgende udgivelser på Tekstnet:

Niels Stensen's korrespondance i dansk oversættelse I, 1661-1681 () Niels Stensen's korrespondance i dansk oversættelse II, 1682-1686 ()