Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Gesta Danorum på dansk (Sth. C67) af [Saxo Grammaticus]

 
 

|119v Gesta danorum.

Hvmlæ war konung j obsalæ. Hans søner hetæ. Snoræ. Østen. Dan. Angull. J then timæ het danmark ikkæ danmark. Forthi thet haffdæ|120r æy konung. Hvmlæ konung aff swerike styrdhæ thet Angull hvmlæ søn kom thill ængland. fforthi hetær thet ængland effther hans naffn. hvmlæ bøth dan sin søn ath styræ firæ land Siæland. Møøn. ffalster. laland. Thessæ firæ hafftæ eet naffn. callethes vethesleff Tha giortha dan en stadh j siæland het lætthræ.

J then timæ Jutland. Skanæ. Fywn. och Vethersløff wilde ængen wikæ æller scatthæ. fforthi strydæ mangæ aa thøm och wnnæ æy sighær Om sither foor keysæren thil danæwirkæ meth digher her[1] ath stritæ wither Jutær Och iuther sende buth geen dan Och han drap alt hans folk. och keysæren flytæ

Tha førthe Juther dan thill en steen hetær danærlyung och gaffuæ hanum ther konungs naffn Sithen fik han Skanæ. Fyvn. oc alle andræ land Och kallethæ thøm alle danmark effther hans eghit naffn Dans drotning het dangiuæ och sommæ sighæ gretæ Thaghen dan døthe tha joræthes han j æn høy hoos lætthræ Dan fik søner. hvmlæ. lothær. och skiold.

Hwmlæ war først konung æffther dan Och war fangen j striidh aff[2] sin brother och løsdhæ sit liiff ther meth ath han gaff sin brother riket.Næste kapitel: Løder og Skjold