Beskrivelse af teksten

Lægebog om pest af Henrik Smith

 
 

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

En Bog om Pestilentzis Aarsage / foruaring oc Lægedom der imod / tilsammen dragen aff Lærdemends Bøger / aff Henrick Smidt vdi Malmø / oc først vdgaaet ved Prenten. Anno
M. D. xxxv. Nu offuerseet / forøget oc forbedret. Anno
M. D Lvij.