Hestelægebog

Kulturhistorisk baggrund

Håndskriftet AM 819 4° består af medicinske tekster med råd mod forskellige sygdomme. Blandt disse råd optræder også nogle mere eller mindre magiske trylleformler, heraf én der skal bevare et svinehold mod ildød. Andre veterinære forskrifter er samlet i den her udgivne hestelægebog. Det eneste sammenhængende veterinærvidenskabelige skrift fra dansk middelalder. Tekster med behandlingsråd til husdyr er udbredte i det middelalderlige Europa afspejlende det forhold at husdyrene har haft en stor økonomisk betydning.

Tekstgrundlaget udgøres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabss udgave Lægebøger – Bondepraktika – Griseldis. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog (Kbh. 1970). Trylleformlerne er udgivet af F. Ohrt: Danmarks trylleformler 1 (København og Kristiania 1917). Digitale fotografier af hele håndskriftet AM 819 4to er frit tilgængelige på hjemmesiden handrit.org