Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Ivan Løveridder (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

44r<
thet ierlandh ierl er kommen here
han hawde them then last[1] ther giordh
han brende[2] thiere hws for thiere porth
saa fore the ierlandsz her j modh
jerlandh wille gierne stride
hwadh man seyer aff rolandh
aff rwndzefal tha han war ther
|45v hware the finner[3] jen from mand
ther ierlandh hawde a ath lidh
thy[4] mangen mandh bleff ther for døth
|46v herre ywan ierlandsz waben kiende
heller[5] thik[6] fongen for megh giwe
och ierlandh henne j hender fek
tøligh bodh aff hanom ath tage[7]