Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Ivan Løveridder (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

47v<
then løwe ath hielpe hwadh[1] han maa
listeligh[2] han sit swerd wt droff
thet dragien døth[3] for henne laa
thet han slo ormen j hiel[4]
och dweldes[5] icky lenger ther
han hawde ther[6] ey wiin heller brødh
alt samen for sin løffwæ[7] baar
sa ath[8] enktæ maa hanum til skaddhæ komme
ther i aff[9] føræ hawer saffd hørdh
Ther[10] herræ Jwan kielden saa
medh[11] sorigh han bradelig mægh for gik
och hwiltæ sægh[12] jen stundh ther widh
hans anger[13] byries tha aff nyy
thy al myn gledhæ[14] ær nw ændh
æn see pa hindhæ[15] then storæ nødh
obenbaræ jech thet thier[16]