Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Ivan Løveridder (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

80r<
Ther[1] the haffdæ lengi talet wedher
pynnende borigh thet hiedhæ saa
hwadh thet wordher mægh til skadhæ eller frome[2]
hwadh haffue i mech tiill sag at giffue[3]
ther han[4] haffde talet saa
the tordhæ[5] ey ander lwndhæ waræ eder weder[6]
Nw[7] redh her ywan theden bort
hwadh skal[8] jech edher seye mier
thet war boddæ høwt[9] och stærk
then portener tha til[10] hanwm[11] gik
thu matte[12] hæræ ey deden faræ
thu giordhæ som jen[13] galn mandh
ther myt hiertæ[14] giør vmage
thet ma[15] wi allæ saræ kieræ
ath han hæræ[16] kam indh om sidher
thet the skal jckj færæ[17] wæræ
æn firæ pæningh ær giordh aff[18] jeer
føræ æn thu mat[19] hedhen ridhæ