7 sprog

Engelsk 3

Fransk 7

Gammeldansk 60

Latin 518

Tysk 65

Yngre nydansk 2154

Ældre nydansk 63