Gammeldansk – helt kort

Gammeldansk kalder man det danske sprog i middelalderen. De ældste gammeldanske kilder, der er bevaret, stammer fra omkring år 1100. Kort efter år 1500 sker der et skifte i skriftsproget, som gør det rimeligt at afgrænse den gammeldanske periode dér. Helt præcist defineres Gammeldansk Ordbogs periode som 1100-1515. I løbet af de 400 år ændrede det danske sprog sig afgørende. Vi kender kun skriftsproget, men man må gå ud fra, at omfattende ændringer i stavemåderne afspejler nye udtaler. De største forandringer sker i midten af 1300-årene. Sproget i kilderne fra før ca. 1350 kaldes ældre middeldansk til forskel fra yngre middeldansk, der dækker resten af den gammeldanske periode.

Ældre middeldansk har et rigt bøjningssystem, og mange af periodens gloser er ukendte i moderne dansk eller har fået en ny betydning. Stavningen minder på mange punkter om moderne svensk og norsk.

Yngre middeldansk har et bøjningssystem, der er næsten som i moderne dansk. Ordforrådet er i vidt omfang kendt endnu i dag. Stavningen varierer meget fra tekst til tekst. Generelt ligger håndskrifterne fjernere fra moderne dansk end trykkene.

Gammeldansk og moderne dansk

På nogle punkter kan man “oversætte” det gammeldanske skriftbillede til moderne dansk ved hjælp af nogle ret enkle omsætningsregler. Reglerne, eller forslagene, skal tages med et vist forbehold; men de dækker de mest grundlæggende forskelle mellem gammeldansk og moderne dansk. Bogstavets placering i den gammeldanske glose kan være afgørende for, hvordan det skrives i dag. I tabellen bruges bindestreg som symbol for et eller flere bogstaver, fx betyder th-, at th står først i ordet. Er bindestregen omgivet af parenteser betyder det, at der er flere muligheder, fx betegner -c(-), at c kan stå sidst eller midt i et ord, og a(e) betyder a eller ae.

I listen indgår ikke bogstaver som udtryk for tal (romertal); de skal findes i den særlige liste over romertal nedenfor.

GammeldanskModerne dansk
a(e)e eller å; i slutstavelse = e
aaå eller o
c-= c eller k eller s
-c(-)c eller k eller g
-ck(-)k(k)
(e)e eller æ
-f(f-)f eller v
-f(f)u-v
-f(f)v-v
-f(f)w-v
-gh(-)g eller ingenting
-h(-)h eller ingenting
ii eller j eller y; i slutstavelse
iaje
iei eller e
iii eller y
iuy eller ø
ivy eller ø
iwy eller ø
jj eller i
jeje eller e eller i
-k(-)k eller g
o(e)o eller å eller u; i slutstavelse
-p(-)p eller b
qk
-t(-)t eller d
th-t eller d
-th(-)d
u(u)u eller v; i slutstavelse
ueu
vv eller u
wv eller u
yy eller ø eller i eller j; i slutstavelse
zs
æ(æ)æ eller e eller i
ø(e)ø eller y

Romertal

RomertalArabertal
c100
cc200
cd400
d500
dc600
i1
ii, ij2
iii, iij3
iiii, iiij, iv4
ix9
j1
l50
m1000
mcdlxxxiii1483
v5
vi, vj6
vii, vij7
viii, viij8
viiii, viiij9
x10
xc90
xl40

Gammeldanske tekster på Tekstnet

Belejringen af Rhodos (diplomatarisk udgave) (c.) af Anonym Bibelen, Første Mosebog (Thott 8,2°) (c.) Christian 3.s danske Bibel () Den kyske dronning (c.) af Anonym Den kyske dronning (diplomatarisk udgave) (c.) af Anonym Dværgekongen Laurin (c.) af Anonym Eriks Sjællandske Lov (AM 455,12°) (c.) af Flensborg Stadsret (c.) af Flores og Blanseflor (c.) af Anonym Genealogia regum Datie (s.) af Sven Aggesen Gesta Danorum (Sthlm. B77) (e.) af Saxo Gesta Danorum (Sthlm. C67) (e.) af Saxo Harpestrengs kogebog (NKS 70R,8°) (e.) af Henrik Harpestreng Harpestrengs skrifter (NKS 66,8°) (c.) af Henrik Harpestreng Harpestrengs skrifter (Sthlm. K48) (c.) af Henrik Harpestreng Harpestrengs stenbog (Sthlm. K4) (e.) af Henrik Harpestreng Hertug Frederik af Normandi (c.) af Anonym Hestelægebog (AM 819, 8°) (c.) af Anonym Ivan Løveridder (c.) af Anonym Jesu Barndoms Bog (Ghemen) () af Anonym Jesu Passionsvandring (diplomatarisk udgave) (c.) af Anonym Jon Præst (Ghemen) () af Anonym Jon Præst (Thott 585,8°) (c.) af Anonym Julemærker (NKS 66,8°) (e.) af Anonym Jyske Lov (NKS 295,8°) (c.) af Jyske Lov, fortale (AM 455,12°) (c.) af Jærtegnspostil (Badius 1515) () af Christiern Pedersen Kongetal (AM 28,8°) (c.) af Anonym Kvinders Rosengård (GKS 3487,8°) (e.) af Eucharius Rösslin Kvinders Urtegård (Thott 245 8°) (e.) af Anonym Landegrænse mellem Danmark og Sverige (AM 28,8°) (c.) af Anonym Legendefragmenter (Camb. Add. 3827,1) (c.) af Anonym Legendefragmenter (Sthlm. K48) (c.) af Anonym Lucidarius (c.) Lucidarius (diplomatarisk udgave) (c.) Lægebog () af Christiern Pedersen Lægebog (GKS 3487,8°) (e.) af Anonym Lægebog fra top til tå (Upps. D600) (e.) af Anonym Lægeråd (AM 819, 8°) (c.) af Anonym Ordsprog (Ghemen 1506) () af Peder Låle Ordsprog (NKS 813x,4°) () af Peder Låle Persenober og Konstantianobis (c.) af Anonym Ridderen i hjorteham (Link. T180) (c.) af Anonym Rimkrøniken (Ghemen 1495) () af Anonym Runekrønike (AM 28, 8°, fragment) (e.) af Anonym Rydårbogen (E don. var. 3,8°) (c.) af Anonym Rydårbogen (NKS 606,8°) (e.) af Anonym Sjællandske Kirkelov (AM 455,12°) (c.) af Skriftemålsbøn (Sthml. K 48) (c.) af Anonym Skriververs (c.) af Anonym Skånske Kirkelov (AM 28,8°) (c.) af Skånske Kirkelov (fragment, NKS 66,8°) (e.) af Skånske lov (AM 28, 8°) (e.) af Tractatus beati Guillermi (c.) af Anonym Tyrkens Tog til Rhodos (Ghemen) (c.) af Anonym Valdemars lov (AM 455,12°) (c.) af Anonym Vita et passio sancti Canuti (c.) af Ælnoth Vita sancti Canuti (c.) af Anonym Åreladningsregler (AM 819, 8°) (e.) af Anonym Åreladningsregler (GKS 3487, 8°) (e.) af Anonym