Ændringslog

Væsentlige ændringer af webstedet Tekstnet dokumenteres i denne fortegnelse.

[0.1.26] - 2024-06-25

Ændring

 • Tekster optaget under projektet Martin Andersen Nexø – digitalisering er opdateret. Alle tekster rummer nu/ledsages af
  • paginering efter tekstforlægget – her i alle tilfælde 1. udgave
  • kommentarer
  • introduktion og tekstredegørelse
 • Forfattersiderne, fx Martin Andersen Nexø, er ændret således at siden rummer
  1. introduktion – hvis en sådan findes
  2. værkoversigt
  3. tidslinje – hvis en sådan findes

[0.1.25] - 2024-06-03

Tilføjelse

Ændring

[0.1.24] - 2024-05-30

Tilføjelse

Projektet Tekstnet+ har tilføjet disse tre Herman Bang-tekster:

Ændring

 • I sektionen forfattere vises nu en liste over forfattere, alfabetiseret efter efternavn således: Bang, Herman frem for som i tidligere versioner Herman Bang.
 • Rettelser til teksterne i projektet Martin Andersen Nexø – digitalisering

[0.1.23] - 2024-05-06

Tilføjelse

Som led i projektet Videnskabshistorisk tekstportal udgives yderligere to tekster, nærmere bestemt Gustav Scherz’ udgave (1952) af Niels Stensens korrespondance:

Teksterne som udgives i projektet Martin Andersen Nexø – digitalisering er opdateret med paginering efter grundtekst, kommentarer, indledning og tekstredegørelse.

[0.1.22] - 2024-05-03

Tilføjelse

Som led i projektet Danske Klassikere fra Middelalderen offentliggøres første version af

 • Belejringen af Rhodos (diplomatarisk udgave)
 • Den kyske dronning (diplomatarisk udgave)
 • Jesu Passionsvandring (diplomatarisk udgave)

Endvidere udgives:

Ændring

 • Forsiden har fået et ansigtsløft. Genrer og sprog tilføjet.

[0.1.21] - 2024-04-09

Tilføjelse

I projektet Tekstnet+ udgives:

Som led i projektet Danske Klassikere fra Middelalderen offentliggøres første version af

Ændring

 • Sidenavigation ændret således at
  1. læseren tilbydes knapper til at vise hhv. skjule kommentarer, tekstkritik og oversættelse, såfremt disse kategorier forefindes på siden. Et eksempel kan findes i Tycho Brahe, De nova stella, kap. 4
  2. navigationsbjælken ved scrolling forbliver øverst på siden og således altid er tilgængelig for brugeren. Da behovet for en navigationsbjælke i bunden af siden hermed forsvinder udgår denne.

[0.1.20] - 2024-02-21

Ændring

[0.1.19] - 2024-02-15

Tilføjelse

Som led i projektet Martin Andersen Nexø – digitalisering offentliggøres en første foreløbig version af følgende værker:

 1. Af Dybets Lovsang (1908)
 2. Barndommens Kyst (1908)
 3. De sorte Fugle (1930)
 4. De tomme Pladsers Passagerer (1921)
 5. Ditte Menneskebarn 1. En Barndom (1917)
 6. Ditte Menneskebarn 2. Lillemor (1919)
 7. Ditte Menneskebarn 3. Syndefaldet (1919)
 8. Ditte Menneskebarn 4. Skærsilden (1920)
 9. Ditte Menneskebarn 5. Mod Stjærnerne (1921)
 10. Dybhavsfisk (1918)
 11. Erindringer 1. Et lille Kræ (1932)
 12. Erindringer 2. Under aaben Himmel (1935)
 13. Erindringer 3. For Lud og koldt Vand (1937)
 14. Erindringer 4. Vejs Ende (1939)
 15. Et Skriftemaal (1946)
 16. Lykken (1913)
 17. Mod Lyset (1938)
 18. Muldskud (1900)
 19. Muldskud. Anden Samling (1905)
 20. Pelle Erobreren 1. Barndom (1906)
 21. Pelle Erobreren 2. Læreaar (1907)
 22. Pelle Erobreren 3. Den store Kamp (1909)
 23. Pelle Erobreren 4. Gryet (1910)
 24. Skygger (1898)
 25. Soldage (1903)
 26. Under Himmelen den Blaa (1915)
 27. Undervejs (1919)

I projektet Tekstnet+ udgives:

[0.1.18] - 2023-12-18

Ændring

[0.1.17] - 2023-12-08

Tilføjelse

Disse PDF-udgaver af DSL-udgivelser er digitaliseret af Claus Rønlev og tilføjes hermed Tekstnet:

 • B.S. Ingemann, Levnetsbog I-II og Tilbageblik, v. Jens Keld, 1998
 • S. Kierkegaard, Dagbøger i udvalg 1834-1846, v. Jørgen Dehs, 1992

Ændring

 • Bugfix. Diplomatarium Danicums søgefunktion: HTML-indhold i attributværdier fjernet fra søgeindhold.

[0.1.16] - 2023-11-16

Tilføjelse

 • Personregister. Første og foreløbige udgave af et personregister på Tekstnet lanceres med denne version. De store mængder navnestof som opsamles til teksterne og som tjener til identifikation af personer under læsningen, vises nu samlet og tilbyder dermed en alternativ indgang til litteraturen. Registret der ordnes alfabetisk (efter formen ’efternavn, fornavn(e)’) viser levetid, identifikation og en alfabetisk sorteret liste med links, hvis tekst består af eventuel forfatter, titel og kapitelangivelse.

Disse PDF-udgaver af DSL-udgivelser er digitaliseret af Claus Rønlev og tilføjes hermed Tekstnet:

 • Niels Stensen, Korrespondance i dansk oversættelse I-II, v. H.M. Hansen, 1987

Ændring

 • Bugfix. Grundet en bug i Hugo figurerede ikke alle modtagere i dropdown-menuen i Herman Bangs Breve. Et alternativ der opsamler sender- og modtagermodtagernavnene som værdier af almindelige parametre (og ikke henter dem som taksonomitermer), er testet og implementeret her.

[0.1.15] - 2023-11-09

Tilføjelse

Disse PDF-udgaver af DSL-udgivelser er digitaliseret af Claus Rønlev og tilføjes hermed Tekstnet:

 • Danske Domme I-VIII, v. Erik Reitzel-Nielsen, 1978-1987
 • N.F.S. Grundtvig, Dag- og Udtogsbøger I-II, v. G. Albeck, 1979
 • M.A. Goldschmidts Dagbøger I-II, v. K.H. Ober, 1987

Ændring

 • Oversigten over titler i Tekstnet: Forfattere og udgivere blev før opregnet med fornavn først; navnene opregnes og sorteres nu efter efternavn.
 • Rettelse: Fejlagtig serietitel “Corpus Philosophorum Danicarum Medii Aevi” rettet til “Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi”.

[0.1.14] - 2023-10-24

Tilføjelse

Disse PDF-udgaver af DSL-udgivelser er digitaliseret af Claus Rønlev og tilføjes hermed Tekstnet:

 • Breve fra og til Ole Worm I-III, v. H.D. Schepelern, 1965-1968
 • J.P. Trap, Fra fire Kongers Tid I-III, v. Harald Jørgensen, 1966-1967
 • August Bournonville, Breve til Barndomshjemmet I-III, v. N. Schiørring og S. Kragh-Jacobsen, 1969-1978
 • D.G. Monrad, Breve, v. Svend Hauge, 1969
 • Breve fra og til Holger Drachmann I-IV, v. Morten Borup, 1968-1970
 • C.E.F. Weyse, Breve I-II, v. Sv. Lunn og Erik Reitzel-Nielsen, 1964

[0.1.13] - 2023-09-28

Tilføjelse

Disse PDF-udgaver af DSL-udgivelser er som led i projektet Videnskabshistorisk tekstportal digitaliseret i samarbejde med Claus Rønlev:

Ændring

 • Global navigation: Webstedets versionsnummer eksponeres som link til sitets vedligeholdelsesside/ændringslog.
 • Bugfix: I sektionen bevillingsgivere er der ryddet op på de enkelte sider således at kun de støttede udgivelser opregnes.
 • Bugfix: Diplomatarium Danicum – indsat manglende links til faksimiler af Danmarks Riges Breve

[0.1.12] - 2023-09-15

Tilføjelse

Disse PDF-udgaver af DSL-udgivelser er digitaliseret af Claus Rønlev og tilføjes hermed Tekstnet:

 • H.A. Brorson, Visitatsberetninger og breve v. L.J. Koch, 1960
 • Højskolens Ungdomstid i Breve I-II v. Roar Skovmand, 1960
 • Niels Møller · Valdemar Vedel Brevveksling v. Knud Bøgh, 1959

Følgende PDF-udgaver er digitaliseret af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og tilføjet Tekstnet som led i projektet Videnskabshistorisk tekstportal:

 • Tychonis Brahe Dani opera omnia I-XV, ed. J.L.E Dreyer, 1913-29

Ændring

Hovedsiden:

 • forenkling af layout: nyheder fjernet til fordel for

Diplomatarium Danicum:

 • Søgning: Søgefeltet er flyttet fra under banneret på Diplomatariets hovedside til en mere global plads ved siden af brødkrummestien. Søgefeltet er desuden implementeret i årsoversigtssektioner og på enkeltsider.
 • Bugfix: Ikke udkommenterede ordenstal som indleder teksten i kommentarer har givet anledning til formatteringsfejl. Dette har fx været et problem i DD nr. 14130729001, men er hermed udbedret.
 • Bugfix: I 79 tilfælde har tekster fra supplementet til bindene for årene 789-1400 ikke optrådt i publikationen pga. tvetydighed i filnavngivningen. Dette er hermed rettet.

[0.1.11] - 2023-08-15

Tilføjelse

Med denne version bliver det muligt at publicere PDF-dokumenter på Tekstnet. I den forbindelse offentliggøres PDF-versioner af følgende DSL-udgaver, alle digitaliseret af Claus Rønlev:

 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 I-V
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 I-V
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1829-1850 I-III
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger, registre 1809-1850
 • Breve fra og til Rasmus Rask I-III
 • Breve og aktstykker vedr. Johan Ludvig Heiberg I-V
 • Chr. Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd I-III
 • Correspondance de Georg Brandes I-IV
 • Danmarks Gamle Købstadslovgivning I-V
 • Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk I-III
 • Franz Blatt, Under vor Haand og Segl
 • Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd I-VIII
 • H.C. Andersens Almanakker 1833-1873
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edv. og Henriette Collin I-VI
 • H.C. Andersens Dagbøger I-XII
 • Hans Tausens Postil I-II
 • J.P. Mynsters visitatsdagbøger 1835-1853 I-II
 • Skrifter af Paulus Helie I-VII

[0.1.10] - 2023-07-11

Tilføjelse

 • Søgning (foreløbig version) i Diplomatarium Danicum. Vi afprøver søgning inden for udgivelsen Diplomatarium Danicum.

Ændring

[0.1.9] - 2023-07-03

Tilføjelse

 • Tilføjet sidste tekster til Diplomatarium Danicum; der er dermed 23552 tekster i basen. Teksterne udgør sidste del af de digitaliserede, trykte bind samt teksterne fra 1401-1450, som tidligere har været udgivet på diplomatarium.dk.

[0.1.8] - 2023-04-14

Tilføjelse

[0.1.7] - 2023-02-02

Ændring

Tilføjelse

[0.1.6] - 2022-12-12

Ændring

 • Fodnoter som forekommer i originalteksten kan nu gengives efter det afsnit, de forekommer i. Fodnoter til overskrifter vises efter første følgende afsnit. Et eksempel herpå er H.C. Ørsted, Aanden i Naturen 1

Tilføjelse

[0.1.5] - 2022-12-01

Ændring

Tilføjelse

[0.1.4] - 2021-10-01

Tilføjelse

[0.1.3] - 2020-12-18

Tilføjelse

Ændring

 • Korrektur af tekstkritiske noter i en række Tycho Brahe-skrifter.

[0.1.2] - 2020-10-07

Tilføjelse

 • personnavne- og notefunktion. Personnavne aktiveres ved at klikke på selve navnet, mens noter er markeret med et ‘N’ efter den kommenterede tekst.

[0.1.1] - 2020-07-01

Tilføjelse