Håndskriftsbeskrivelse

Add3827, 1 tilhører Universitetsbiblioteket i Cambridge. Håndskriftet består af et dobbeltblad af pergament, som indtil 1897 var klæbet til det originale træbind omkring en trykt Bibel fra 1519. Siden det blev opdaget, har det været kendt under betegnelsen Cambridgefragmentet. Bladene er så tæt beskåret forneden og i yderkanterne, at der er gået tekst tabt; hver eneste linje mangler enten begyndelsen eller slutningen. Bortset fra de nederste linjer på første side er den bevarede tekst letlæselig, takket være den omhyggelige og regelmæssige skrift. Den er et fint eksempel på den gotiske bogskrift, der blev anvendt til kostbare manuskripter omkring år 1300.

Trods beskæringen fremgår det klart, at indholdet er religiøst, nærmere bestemt dele af to fortællinger om den hellige Christina og begyndelsen af en samling underberetninger om jomfru Maria.

Det bevarede dobbeltblad har efter al sandsynlighed været de yderste blade i et læg på oprindelig otte blade. Indholdet, sprogformen, anlægget af siderne og selve skriften tyder altsammen på, at fragmentet hører sammen med det stockholmske håndskrift K 48.link til K 48, håndskriftbeskrivelse Forrest i dette manuskript er to blade med Mariamirakler, rimeligvis fortsættelsen af den samling, hvis begyndelse findes i Cambridgefragmentet. Studér Middelalder på Nettet udgiver såvel Cambridgefragmentet som hele K 48, så at de bevarede dele af det gamle håndskrift nu er bragt sammen på nettet.