Håndskriftbeskrivelse

Pergamentshåndskriftet AM 37, 4o i Den Arnamagnæanske Samling omfatter i dag 123 blade. Dets ældste del udgøres af sidern 7-62r, skriften i denne del dateres til slutningen af 1300-tallet, mens håndskriftets øvrige dele formentlig er fra slutningen af 1400-tallet. Den ældste del omfatter to tekster: Ander Sunesens latinske parafrase af Skånske Lov (s. 7r-58v) og Skånske Kirkelov på dansk (59r-62r). De yngre tekster omfatter bl.a. en latinsk oversættelse af Jyske Lov og nogle mindre tekster der har forbindelse til Lund. De ældre tekster er vistnok skrevet af to hænder i et to-spaltet layout. Det her udgivne skriververs findes på den ældste dels næstsidste side, s. 61v i nederste margin. Det er skrevet ca. 1300 med en langt mere ornamenteret skrift end Kirkeloven.

AM 37, 4o er udførligt beskrevet i kataloget på handrit.org.