Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet E don Var 3, 80 blev skænket til Universitetsbiblioteket i 1731 af Grev Christian Rantzau, og er siden indgået i Det Kongelige Bibliotek. Håndskriftet er indbundet i et hellæderbind, der har træplader som permer. På ryggen er trykt: Codex legis Judicæ, men teksten her er meget slidt. Det består af i alt 23 læg, hvoraf de fleste har 10 blade. I alt består håndskriftet af 232 blade, som er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v). Bagest findes der en rest af endnu et blad. Materialet er pergament og bladene måler ca. 12,5x9 cm. Det er således i et lille oktav-format, og der står kun 4-6 ord på hver linje.

Pergament var et kostbart materiale, og man anvendte også blade, der havde mindre huller. Fx bl.172, hvor hullet er indrammet med rødt blæk, både på recto- og verso-siden, og teksten omhyggeligt placeret før og efter. Alle sider har tydeligt optegnede linjer og marginer, og linjerne er afmålt ved hjælp af gennemprikning i yderkanten. Der er ca. 15 linjer pr. side. På det sidste hele blad (232v) ses spor af to vokssegl, et rødt og et sort.

Håndskriftet dateres til ca. 1400. Der ses kun én hånd gennem hele håndskriftet, som er skrevet med en smuk, tydelig og letlæselig bogskrift. Overskrifter, årstal, rubriktegn og enkelte sammenhængende tekststykker er skrevet med rødt blæk, mens initialer er indskrevet med blåt. Det har højst sandsynligt været en professionel skriver, der ikke har behersket det danske sprog. Hans forlæg for Rydårbogen har været et håndskrift med ca. dobbelt så lange linjer som E don Var 3, 8. Især ved kapiteloverskrifterne ses det, at han ikke har forstået sammenhængen. Thorkil Damsgaard Olsen har beskrevet dette i artiklen ””Rydårbogens skriver” og hans forlæg” i: Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen, København 1971, s. 263-275.

På alle bladene ses en senere foliering øverst til højre på recto-siderne. Øverst til venstre på læggenes første recto-side ses en senere lægnummerering. På de fleste læg findes der en kustode nederst til højre på læggets sidste verso-side. Kustoder er en notering af næste sides første ord - i dette tilfælde næste lægs første side - og har således bl.a. været et sorteringsmærke, idet foliering ikke blev anvendt i det oprindelige manuskript. Nogle af de oprindelige kustoder er helt eller delvist bortskåret ved bogens indbinding. I nogle tilfælde er den manglende kustode anført med senere hånd.

Håndskriftet indeholder ud over Rydårbogen, som udgives her, en række afskrifter af love og forordninger, der fordeler sig således:

  • bl. 1 – 135: Jyske Lov

  • bl. 135v – 139r: Kong Erik Glippings Forordning for Nørrejylland, d. 21-27 Maj 1284

  • bl. 140r – 146r: Kong Erik Glippings Håndfæstning af Nyborg, 29 Juli 1282

  • bl. 146 – 153: Kong Christopher IIs Håndfæstning af 25. Januar 1320

  • bl. 153r – 233r: Rydårbogen