Håndskriftsbeskrivelse

Håndskriftet NkS 606,80 befinder sig i Det Kongelige Bibliotek i København. Det stammer fra den sidste halvdel af 1400-tallet og består nu af 138 blade, der måler ca. 10 x 14,5 cm; der er gennemsnitlig 21 linjer på hver side. Bladene er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v); enkelte af de sidste blade er klippet itu, og før sidste blad er to blade skåret væk.

Det er et beskedent håndskrift, hvor kun enkelte bogstaver er udsmykkede med rødt blæk; kapitelnumre skrives ligeledes med rødt, og versaler (store begyndelsenbogstaver) og rubriktegn (¶) er gennemstregede med rødt blæk. Dette er gjort for at lette overblikket for læseren. Der er ingen illustrationer, og det er den samme skriverhånd gennem hele håndskriftet.

Der er spor af arksignaturer på bladene 64r, 80r, 96r, 112r, og 127r, hvor der står hhv. 5, 6, 7, 8 og 9. En senere bladnummerering (foliering) er anført øverst til venstre på recto-siderne, men den har to blade 121; det egentlige blad 122 er derfor siden blevet noteret som 121a, og Studér Middelalder på Nettets foliering afviger således fra og med 122 med +1.

Det middelalderlige bind er af brunt læder med rester af to spænder af messing. Håndskriftet er restaureret og ryggen fornyet i 1981.

Håndskriftet indeholder overvejende lovtekster, hvoraf den største er Valdemars sjællandske lov. Blad 98v-130r, den sidste tekst i håndskriftet, er det historiske værk Rydårbogen.

Håndskriftets senere historie ved vi ikke meget om; nogle ejere har skrevet deres navne i bogen, fx har en Klevenfeldt noteres sit navn nederst på blad 1r. De mange tilskrifter i margen i Rydårbog-afsnittet tyder på flittig brug af netop denne tekst.

Ved at klikke på NKS 606, 80 i menusøjlen til venstre kommer man til Rydårbogen i dette håndskrift.

"