Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet Thott 584, 8o er et lille pergamentshåndskrift på 9,5x13 cm. Det omfatter 114 blade. Håndskriftet er indbundet i et 1700-tals bind, i den forbindelse er håndskriftet beskåret en smule og snittet er blevet rødmalet. I sit anlæg rummer håndskriftet 2 tekster: dels Jyske Lov inkl. fortalen hertil s. 1r-109r, dels kong Erik Kristoffersens nyborgske forordning for Nørrejylland med tillæg af 1284 21/5-27/5 109v-114r. Side 114r ̣– efter denne tekst – findes det her udgivne skriververs. Alle disse dele er – som verset selv påpeger – skrevet med samme hånd, der er en nydelig halvkursiv. Nederst s. 109r er oprindeligt ladt plads åben, der senere er udfyldt af en anden hånd, der også har skrevet til andre steder i håndskriftet. Noget senere end denne hånd er tilskriften på den oprindeligt blanke side 114v – håndskriftets sidste: en opregningstabel for jordværdi der daterer sig 1622. Håndskriftets layout er luftigt med brede marginer. Der er anvendt rødt til rubrikker, til at fremhæve enkeltbogstaver og som initialer. Særligt udsmykket med bladhang er initialerne ved begyndelsen af hver af Jyske Lovs 3 bøger.