Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet Thott 8, fol. omfatter i dag 319 blade i stort format ca. 29x21 cm. Hver side er opdelt i 2 spalter a 39-40 linjer og skriften er en stort set letlæselig halvkursiv. Skrivearbejdet er udført af 3 skrivere, og det er en af den gammeldanske filologis genkommende diskussioner om håndskriftet er afskrevet efter et forlæg eller om det er et eksempel på 'nedskrivning efter diktat'. Forskellige fejl i håndskriftet peger på hver af disse muligheder.

Mens håndskriftets størrelse (det er usædvanlig stort for gammeldanske tekster) og den rigelige marginplads tyder på at håndskriftet har haft en vis prestige, er der ikke noget i dets layout der tilsiger at det har haft en særlig status. Udsmykningen er sparsom og funktionel: der er anvendt røde streger gennem bogstaver ved sætningsbegyndelse, røde streger er også anvendt som interpunktion, og kapiteloverskrifter samt nogle rettelser og tilføjelser er ligeledes udført med rødt blæk. Frem til bl. 45r er der desuden sat røde klummetitler, der dog kun angiver den enkelte bibelbog (hhv. 1. og 2. mosebog). Det er også værd at hæfte sig ved at håndskriftet er på papir, et billigere, mindre holdbart og mindre prestigiøst materiale end det traditionelle pergament.

Teksten fremstår i dag med store lakuner, den begynder i Første Mosebogs 2. kapitel. Da der mangler et blad efter side 9v, er det ikke umuligt at det oprindeligt har udgjort første lægs sidste blad, det har så snarest hængt sammen med et nu manglende første blad der har kunnet rumme den første del af 2. kapitel og hele 1. kapitel. Der er derfor ikke grund til at spekulere i om håndskriftet oprindeligt har indholdet et nu tabt læg først og hvad det så i øvrigt har indeholdt. Når det nuværende første læg slutter med bl. 10 skyldes det den moderne indbinding, der har sat det tidligere løse blad sammen med bladene fra det oprindelige første læg. Det vidner om hvilken dårlig forfatning håndskriftet har været i tidligere. Det samme gør de meget store teksttab der har ramt navnlig første læg, og især de første fire blade, der mangler tekst i top og bund. Mens disse mangler er sene, og i hvert fald yngre end de tilskrifter (fra 1500- eller 1600-tallet), der findes nederst på de første blade og som også er stærkt beskadigede, er håndskriftets abrubte afslutning med to (til dels overstregede) linjer øverst s. 319v en oprindelig mangel. Teksten slutter midt i Anden Kongebogs kapitel 23, vers 18 og resten af siden er ladt tom (hvad der har foranlediget senere hænder til at gøre notitser på den). Formentlig har det været intentionen at give en oversættelse også af denne bogs 2 sidste kapitler, men om resten af Det Gamle Testamente og evt. Det Nye ligeledes indgik i oversættelsesplanen, det får vi aldrig at vide.

Fra Thott 8, fol. udgives på Første mosebog på middelaldertekster.dk